Symud i'r prif gynnwys

Vr Ẃr»1w-V7-rl rlnrn.fr d-XTr\+nf___Mae y dcgfod argraffiad, yn gwneyd pedair mil ar ddeg a deugaìn x i uuiwyuuuitg \xy ìii/ai. 0 g0piau, allan o'r wasg. i>w chael am flaendal yn unig am 6s. 6ch. y cant, gan yr Awdwr, Rev. J. PRICHARD, D.D., Llangollen. ImniTT m rrr 'mts jj'îiTinrinrmíu¥tírt*rwMitrm'it L.i.1» ■—- n^m^çnr-i- —'■—mu-^.»«~~»> —;-ìTi—^firm Cyf. XXII. I GREAL. HYDREF, 1874. CANYS N! ALIWN Nl DDIM YnTrbyÌTy GWIRION£DD, OND DROS Y GWIRI0NEDO."-PAUL Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &o. Pregeth a draddodwyd yn Nghyfarfod Blynyddol Undeb Bedyddwyr Cymru. Gan y Parch. D. Morgan........................217 Gwely y Pêrlysiau. Gan R. R. W ............220 Pregeth a draddodwyd i fyfyrwyr Athrofa Llangollen. Gan y Parch. W. Hughes... 221 Dyn yn ben a pherfieithydd y greadigaoth anifeilaidd. ■ Gan y Parch. M. WiUiams. 22G GOHBBIAETH,— At y Parch. A. J. Parry, Cloughfold.........230 Adolygiad y Wasg,— Y Beibl a'i Ddehongliad...........................230 Manion Hynafìaethol ..............................231 Catechism y Bedyddwyr ........................231 Holwyddoreg ar Fywyd Iesu Grist............231 Eglwys Crist yn ei pherthynas â'r plant... 232 Dadgyssylltiad a Dadwaddoliad yr Eglwys Sefydledig ..........................................232 Y seremoniol a'r ysbrydol yn euperthynas âchrefydd ..........................................232 BARDDONIAETH. Teimladau henaint. Gan Cynddelw.........232 Peidiwch a dechreu. Gan Cyffdy ............232 Prydnawn Hydref. Gan Eos Moelfre ......232 Ar farwolaeth Mrs Ellis, Llanfaircaerein- ion. Gan Derwenog a Hywel Cernyw ... 233 HANESION CREPYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol.................................233 HANESION CîTABFODYDD,— Cyfarfod Chwarterol dosbarth uchaf sir Gaerfyrddin..........................................234 Coedllai................................................. 234 Blaenau, Festiniog .................................234 Cyfarfod Chwarterol Dinorwic..................235 Cyfarfod Chwarterol Cymmanfa Dinbych, Fflint, a Moirion ................................. 235 Llancarfan, Morganwg ...........................236 Birkonhead.............................................236 Bedyddiadau,— Brymbo.............,.....................................237 Rhosllanerchragog .................................237 Heol y Uastoll, LÌangotten.......................237 Moriah, Llanelli.......................................237 Cyssylltau................................................ 237 Maewgoffa,— John a Sarah Kendrick ...........................237 BerbraThomas.......................................237 Adoligiad y Mis,— Ardalydd Ripon.......................................237 Esgob newydd Tyddewi...........................23S Undob y Bedyddwyr Seis'nig ..................238 Masnach ................................................239 Tywysog Cymru.......................................239 YCýfandir.............................................239 Y Dwyrain .............................................239 ■ AMHT WIAETHATJ,— At y Parch. Owon Evans, Llanbrynmair ... 240 Yn awr yn barôd, pris 4s. mewn amlen, a 4s. 6ch. wodi oi rwymo yn hardd, Y BEIBL A'I DDEHONGLIAD: NEU ARWEINIAD I'R YSGRYTHYRAU SANTAIDD. GAN Y PARCH. H. JONES, A.C., LLANGOLLEN. Rhan I.—Ail argraffiad gydag Ychwanegiadau ac Attodiad. Pris Is. Qch. mewn amlen, a 2s. wedi ei rwymo. Ctnnwtsiad.—Rhagdraoth—Pwysigrwydd y pwnc. Pen. I. Y Dymunoldob o gaol Dadguddiad goruwchnaturiol, a'r Anghenrheidrwydd am dano. Pen. II. Y Canon, neu Lyfrau y Beibl. Pon. III. Dwyfoldeb y Boibl,—Y Prawf Mewnol yn y Boibl oi hun. Pon. IV. Dwyfoldob y Beibl,—Y Prawf Allanol. Pen. V. Y gwahanol Pfyrdd trwy ba rai yr amlygai Duw ei ewyllys i'r byd. Pon. VI. Ysbrydoliaeth y Beibl. Pen. VII. 5Tsbrydoliaeth y Beibl,—Gwrthddadleuon ac Anhawsdorau. Pen. VIII. Yr Apocrypha. Pen. IX. Braslun Hanesyddol o'r Prif Gyfleithiadau o'r Beibl. Pen. X. Nodweddau Gwahaniaethol ac Arbenigol y Beibl. Pon. XI. Y Fantais o gael Ewyllys Duw yn Ysgrifenedig. Attodiad—Y Testamont Newydd Apocryphaidd. Gau Wyrthiau. Angel Johofah. Dyma gyfleusdra rhagorol i'r rhai sydd wedi cael Rhan II., ond heb y Rhan I., i wneyd y diflyg i fyny. Rhan II.—Pris 1s. Gch. mewn amlen. Ctnitwysiad.—Pen. I. Swydd a Therfynau Rheswm yn Nohongliad y Beibl. Pen. II. Y Cym- hwysderau Gofynol mewn Dehonglwr. Pen. III. Daoaryddiaeth, Arferion, Gwyliau, Defodau, a Sectau y Beibl. Pen. IV. Ieithwedd, Ffugyrau Ymadrodd, a Barddoniaeth y Beibl. Pon. V. Rheolau Dehongliad y Beibl. Pen. VI. Ffugyrau ac Arwyddluniau y Beibl, a'u Deliongliad. Pon. VII. Dammegiony Beibl, a'u Dehongliad. Pen. VHI. Anhawsderau y Boibl, a'u Dohongliad. Pen. IX. Dyfyniadau 0 r Hen Destament yn y Newydd, a'u Dehongliad. Pen. X. Prophwydoliaeth, a'i Dehonghad. Anfoner at yr Awdwr, neu at Mr. W. Williams, Printer, &c, Llangollen. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL»_A'R "ATHRAW," GAN W. WIELUMS. Pris Tair Ceiniog. W-h !■'.