Symud i'r prif gynnwys

Cyf. XXIII. Rhif 284. Y GREAL. AWST, 1875. "* "CÀMYS Nl ALIWM Nl DDIwlfN^BYirrGŴÌONTDMND DROS Y GWIRIONEDD.--PAUI. CŶ^NWYSIAD. Ärtroed ...................................................187 Heoby Castell, Llansrollen........................188 Penycae, ger Ruabon ..............................188 Caersalem, Dowlais .................................188 TRAETHODAU, &o. Gweddi Dafydd. Gan y Parch. W. Edwards lf.9 Benaint. Gaẃ Henry. Rowlands*...',•••'■-lt-- 17ií Pregeth a draddodwyd'i FyfyiŵVr CoRfcr . t Pontypwl. Gan y Parch. Dauiel SIorganMíé ^ Dyfodiad yr efengyl i ynys Prydain:v Gan y Parch. E. Parry,.........................«......179 Adoltgiad t Wasg,— Sylwadan ar yr lawn ..............................183 Carden Fedyddiadol.................................Iö5 BARÜDONIAETH. Y beddfe ^gan lotfcerth Goes Hir ............185 ArfarwÌjaeth I«$î%>len. Gan E. Jones ... 185 LlawysÄfddawíiuia^h. Gan Cynddelw... 185 Yr ysUgg. .GaÄJípiglawad.:................ 185 HANESION|^E*'¥DDOL a gwladol. Y Gonol Gk'kadol,—%" Iainaica WS*.............................................186 lndia DdŵÄÉiniol.ft,................................186 HanWo$ G&F^pÿopfcMhT- , ' Cyminanfa^Ŵn;...?;.*?*^^.....»............186 Cytomanfà Öerdddrolf Bètìytìdwyr, bych, Fflînt*a Meirioìi Abergele V;„:-.,.^....î....!i BTOTDDlÁB'ATf,'— Soìüii, JLlanelfi ...../.....':...........................187 %............ iC-lanfachreth..........................................188 '*orthmadog....í........................................188 'E'hAddlan^....;.................'.......................188 Rho^lanêTchrugog.................................188 Pnntlyfni................................................ lt>8 Croesyparo .........'............................~......188 Mabwgoffa,— 'Mrs. M. Jones;Odhryfoel, Llanllyfni.........188 William Philhpsf Pfenybont, Aberteifi ......Ib9 Am 'amryw oífrodÿr áchwioiŵdd o Carmel Fron.....................,.......>*\-#«1'............ 18!) John Ingram, CwmbelRn^....."*...:„.......... 190 Mrs.' Eiiçabeih Meredittí\Vrgoed ».....,.....,190 3.' Eii^aJJeth Meredith^rgi AftOLYGIffl) -î MÍs,—, ^v îenedd .....;..;..;.........:ŵ*.a m \ltm\nrlr ■ _ .....-?ft ^rtjjOi Y Ser Cwm, Mynwjr Masimchí Cymdeithas Rbyddhad Cr^ryfld*...'f, Llywyild "Zauzibar Y Cyl'andir ......... îndia .................. 190 191 191 191 192 92 192 Amrywiabthau,— ' jEtsi ., Y Parch. Hugh Jones, D.D., LlangolHn ... .192. Llundaia ...............................................'192 Mahion -...................................................192 i ureiyua'...r.T.:...îf... iwi .....*.&...:.......»..»..< 19S .^....7...............L...yl9S ■-. ' '».. \ V__■ ìac YR ESBONIAD-RHAN 39. Allan o'r wasg, pris 6ch.,—Blaendúl. RHAN XXXIX. O ESBONIAD Y PARCH. R. ELLIS, (CYNDDELW.) Cynnwysa Rhan 37. Ragarweiniad i Lyfr y Dadguddiad. Cynnwysa Rhan 38. LyfFy Dadguddiad wedi ei ddosranu ar gynllun.Dr. J. H. Godwin, a'i gvtieithu gan Dr. Ellis, Clwyd Bank, Rhuthyn, gyda Nodiadau Gwaelod- ddalenotgan yr un, o wahanol Ddarlleniadau y Prif Awduron. Cynnwysa Rhan 39. weddill y cyíieithiad, gyda dechreuad yr Esboniad ac yn cyrhaedd hyd Dadguddiad IV. Ig^Dosbarthwyr yn eisieu lle nad oes rhai yn bresennol. CYMDEITHAS GYH0ËBẄAD0L BEDYDDWYR ÇYMRTL DEPOT— MAESYCWMMWR HOUSE, ^Maesycwmmwr, Cardiff. At yr hon y mae pob gorchymynion am lyfrau i'w hanfon. Post Offi.ce Orders i'w gwneyd yn daladwy i Miss Jenüins, ar lythyrdy Maesycwmmwr. Telerau—blaendâl. GaR unrhyw ysgol Sabbathol yn Nghymru gael catalogue o lyfrau y Gymdeithas, ond anfon at yr agent. J. Jones, Ysgrifenydd. LLANGOLLEN: AEGRAFFWYD Y2T SWYDDFA Y "GBEAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS.