Symud i'r prif gynnwys

Cyf. XXIV. ;;;i!:;!' 11 llíÍl -••' Rhif 2S0. Y GREAL. IONAWR, 1876. "CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERSYN Y 6WIRI0NEDD, OND DROS Y QWIRIONEDD."~PAUL. T^nnwysîadT iliii TRAETHODAU, &0. Hanes Addysg Weinidogaethol yn mhlith y Bedyddwyr yn Ngbymru a sir Fynwy. GanRufus ............................................. 1 Melchisedec. Gan y Parch. J. G. Jones, Porthmadog .......................................... (1 Gwelyy'PCrlysian.' Gan R. R. W ............ 9 Dr. Livingstone. Gan y Parch. J.J.Williams, PwUhflÜ................................................10 Sylw cartrefol oddiar Mat. i. Gan J. H......13 Gohbbiaeth-,— Gorrcod o glod i'r Methodistiaid „............. 15 ' At y Parch. J. Spinther James.................. 15 . Sylíaanyddyr ysgol Sabbathol..................lfi BARDDONIAETH. Marwgofla Mr. R. Williams. Gan A.G.Ebwy 10 Ygauaf. Gan Dowi Barfcer .....................16 Marwoláeth Ctnddelw. Gan Ieuan Dwyf- ach, Gut'yn Llyfnwy, a Ioan ..................17 Y Cenadwr. Gan G. Matthews..................17 Enaid. Gan Oaradog James .....................17 Athrofa'r dýn tlawd. Gan R. Williams.^.... 17 Ypaun. Gan Meigant..............................17 Erfyniad. Gan R. Powys ........................17 HANESION CREPYDDOL A GWLADOL. YGosai Giitadol,— Gwaitb y flwyddyn.................................... 18 China .........._.................................,........18 Hanesioh Cthabfodtdd,— Cyfarfod Hamier-blynyddol Oymmanfa Din- bych, í'fiint, a'Meirion...........................18 | Cyfarfort Chwarterol Mynwy.....................19. . Sàlem, Cwmfelin.'.:;...................................19 ' Britton Ferry !...........,.___I............:.........20 Hool y Castell, Llangollen ......................,. 20 Abercanaíd........................„......:............20 BeDTÜDIADAIT,— % '';' ": Ahercanaid............................................ 20 Caersalem, Dowlais ...............,-,................20 Llanidloes ................................................20 Moriah, Lianelly.......................................20 Capel Newydd, ger Hanidloes.................. 20 Horeb, Skewen .......................................20 Pbiodasau ........................................'........20 MABWOOrRA,— Mrs. Evans, Cefn mawr..............................20 Mr. John Chesters, Treuddyn.....................-20 Mr. W. H. Owen, Llanidloes....................,'22 Adoltgiad t Mis,— Ol-drem......................-........................... 22 Y flwyddyn ýn wleídýddol ........................ 22 Masnach y flwyddyn ................................. 22 Damweiman.................,........................... 22 Agwedd wleidyddol grefyddol ..................23 Yn dramoraidd......J...................................23 Marwolaet'uau gweinidogaethol..................23 Amrywiaethau,— Llawlyfr y Bedyddwyr Cymreig ...............24 Ysgoloriaoth Gymreig CthdDelw...............24 MANiorf...................................................24 i' ; I J P YSGRIFAU ARWEINIOL_Y_ "'GREAL". AM: 1876. lona-wr.—Y Parch. J. Rratrs Wilmams, Ystrad-Rhondda,—" Aadysff Weinidogaethol ÿn mhlith y | Bedyddwyr yn Nghymru a Sir Fynwy." ■• , ■ Chwefror.—Y Parch. J. Robibso», Llanrhaiadr,—Y testyh heb ei benderfynu. Mawrth.—Y Parch. W. P. Williams, Brynmawr, —" Y Prawflon allanol o Ddwyfoldeb y Beibl." Ebrül.—Y Parch. E. Thomas, Newport,—Y testyn heb ei bende-fynu. Mai.—Y Parch. D. Davies, Bothesda,—" Y Waldensiaid a'r Bedyddwyr." Mehefin.—Y Parch. M. Williams, Rhos,—" Gwirionedd ac nid Teimlad." Gorphenaf.—Y Parch. E. Evans, Dowlais,—Y testyn heb ei benderfynu. ■ '• '■ - Awst__Y Pa.reh. W. R. Ambbosb, Talysarn,—" Y Beibl a Darganfyddiadau di-weddar-.'-' ■- -■ Medi.—Y Pafch. J. Jones, Felinfoel,—" Arwyddion gwleidyddol crcfyddoi yr atnseraui'\. Hydref.—Y Parch. E.-Pabbt, Festiniog,—" Cyssylltiad gwoddi à llwyddiant y weinidpgaeth." Tachwedd.—Y,Párch. W.Mobbis, (.Hhos/aog,)Treorky,—" Rhwyniedigaoth bersonol poí> cradadyn [ i fod yn genad dros Grist." ■ ■ ■ ■ _■■-<> ± uA» Rhagfyr.-YParch. S, Joites, Blaenŷwaen,—"Dysgyblaeth eglwysig.'' Y mae lliaws o gyfeilhon ereill hefÿd wedi addaw anrhogu y GREÀL Sg erthyclau o ddyddordeb | neillduol yn ystod y flwyddyn, megys y-Parch. W. Haebis, Heolyfelin, ar "Yr Ofnatìwy a'r|[ Rhỳfedd," " Y Pedair Efengyl," &c. Y Parch. D. Oliveb Edwasds, M»ndalô Road, South Stockton- [ on-Tees, ar " Ryfeddodau y Cread," &c, &o. Dysgwyliwŵ fod yn alloog Uefyd i gyhçeddi Detholion o'r Arholiad DuwinyddoJ yn Athrofa Llangollen." Bÿdd hwn yii faes neẅydd yn eii} tudalenan, a chredwn y bydd yn nodedig o ddyddorol. *6f Telerau i dderbynwyr o un yn unig trwy y Post.—Am fl-wyddyn, grds Waendal, 3s.: heb flnendal, 3s. 6ch. Telerau i, ddosbarthwyr.—Y seithfed-am ddoebjifthu: y taiiadau bob tri mis, Rhoddir uu i'r gweinidog lle y derbynlr douddeg. ' . > . Ì , «' 'i -- .'.'.:, LLANGOLLEN: I ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL^'A'R "ATHRAW," G^jr w< WILLIAMS. Pris Tair Ceirdog. .,