Symud i'r prif gynnwys

CotXxiv. r„if296. Y GREAL. AWST, 1876. 'CAÍIYS Nl AUWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y BWJRIOÎlEDD."-PAl!L. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODATT, &c. II Y Beibl a darganfyddiadau diweddar. Gan y Parch. W. R. Ambrose........................169 Arholiad Duwinyddol Athrofa Llangollen, 1876...................................................... 172 Gwely y pürlysiau. Gan R. R. W ............176 Dyledswydd y Oymry yn Lloogr i feithrin eu hiaith, ao yn enwedig ei dysgu i'w plant. Gan y diweddar Mr. D. Roberts.. 177 Prawf dyn yn Bden. Gan y Parch. J. Piŵering.............................................179 AdOLTGIAD T Wasg,— Gweithiau Barddonol, y diweddar Barch. W. Ambrose (Bmryt), Porthmadog.........181 Gofyniadau ac Atebion ar "l'fydd.".........182 Llais y Durtur..........................................183 Holwyddoreg ar " Hanes Abraham." ......183 Holwyddoreg ar " HanesElias yThesbiad." 183 BARDDONIAETH. "Crist a'n llwyr-blynodd oädiwrth felldith y ddeddf." Gan J. R ...........................183 Am Elizabeth Parry, Brymbo. Gan A.G.M 184 Am J. Morgan, Dylifau. Gan Dewi Bach. 184 I blant Capei y Beirdd. Gan Aneurin......184 Trysgol Sul. Gan Bualltydd................. 184 Wríh fyned i gysgu. Gan R. Powys.........184 HANESION CRBPYDDOL A GWLADOL. Y GONGL GENADOL,— Yr apeliad am gymhorth ........................185 Profiad Cenadwr mewn gwrthryfel............185 Swedon................................................... 185 Hanesion Cteabfodtdd,— Cymmanfa Dinbych, Fflint, a Meirion......185 Cymmanfa MSn.......................................186 Cymmanfa Arfon ....................................187 Capelgwyn, Môn ....................................188 Dawn, ger Llangerny w ...........................188 Bedtddiadatt,— Soion, Cefn mawr.................................... 188 Colwyn...................................................188 Rhnddlan................................................188 Bethel, Llangyndeyrn..............................188 Moria, Risca.......................................... 188 Maewgoffa,— Mrs. Parry, Gwrecsam.............................. 188 Mary Prichard, Tŷ Newydd, Rhosybol...... 189 Mrs. Hannah Jones .................................190 Mrs. Jones, Plastirion, Glyndyfrdwy.........190 Adoltgiad t Mis,— Y rhyfel...................................................190 Y Senedd................................................ 191 Methdaliadau..........................................192 Y tywydd a'r cynhauaf...........................192 Eisteddfod Gwrecsam..............................192 Gweddw y diweddar Dr. Emlyn Jones...... 192 Arddangosfa fawr yr Amerioaniaid .........192 Mahion...................................................192 Catechism mM Ar werth gan W. WILLIAMS, Printer, áfc., Llangollen. ICASGLIAD O 1,006 O HYMNAÜ. 111 GAN Y PARCH. R. JONES, LLANLLYFNI. YR ARGRAFFIAD BRAS.—12mo, demy. TUDALENAU, 424. Jlíeb eu rhwymo, pris 2s. yr un; wedi eu rhwymo mewn Cloth Limp, Red Edges, 3s.( I mewn Skiva, Red Edges, 4s., ae rnewn Levant, Gilt Edges, äs. yr un. Grrammadeg Cymraeg, gan y Parchedigion J. Williams, Rhos; ac B. Roberts, Pontypridd. Mewn llian, prìs 2s. j Darlith ar Hanes y Bedydd- wyr, gan y Parch. R. Ellis, (Cynddelw.) Ail argrafliád. Pris 6ch. |Darlith ar y Bedydd Crist- ionogol; ei Ddull a'i Ddeiliaid, yn nghyda Ohyfodiad Bedydd Babanod a Thaenélliad. Gan y Parch. H. Jones, D.D., Llangollen. Pris 6ch. |ì|| Holwyddoreg y Bedyddwyr, wedi ei threfhu er cymhorth i rieni ao athrawon yr Ysgolion Sabbathol, i hyfforddi ieuengtyd Cymrn yn egwyddorion ac ym- arferiadau crefydd Crist. Gan y Parch. TitosLewis. Yr Wythfod Argraífiad. Pris j 2c. yr un, trwy y Post 2àc. y Bedyddwyr: Neu addysg fer yn egwyddorion y grofydd Gristionogol; yn unol â chyffes ffydd Cym- manfa Llundain, 1689. Cyfleithiedig gan y Parch. R. EUis, (Cynddelw.) Prisljc. A, B, C, ar bapyr cryf wedi ei blygn, y dwsin, 4c, gyda'r Poat, 44o. Llyfr y Dosbartb. Cyntaf, y Degfed argraffiad, y cant, 8s. Llyfr yr Ail Ddosbarth, y Chweohed arjrrafflad, y cant, 8s. % ' TiiLEBAu—Arian gyda'r Archobion. LLANGOLLEN: ARGRATÍFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL'^ A'R "ATHRAW," GAN W. WIIUAMS. Pris Tair Ceiniog.