Symud i'r prif gynnwys

Cyf. XXVI. Y GBEAL. AWST, 1877. 'GANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIOMEÜO."- PAUl. Y CYNNWYSIAD TRAETHODAU, &o. Sefydlogrwydd gair Duw. Gan y Parch. 0. Davies .............................................I69 Lloffion o wahanol faesydd. Gan Homo Clwyd...................................................173 Hanes Balaam. Gan Balac ..................... !74 Meddyliau am feddwl. Gan T. Monydd Owen................................................... 178 Ansawdd ac arferion y byd crefyddol. Gan J. H ............................................ 179 Dyledswydd Cristionogion at yr ysgol Sabbathol.............................................182 BARDDONIABTH. Llinnellau am Miss S. Morris, &c. Gan Gwynedd Pychan ................................. is° Yn ymyl y groes. Gan Cymmunwr .........185 I swyddogion cyfarfod cystadlouol Capel y Beirdd. Gan Aneurin ........................ 185 Saith y'm ni. Gan Carn Ifan................. 186 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— Ymweliad â'r eglwysi..............................186 Hanbsion Cyfaefodydd,— Cymmanfa MOn.......................................187 Horeb, Garndolbenmaen...........................188 Iwbili can'mlwyddol Croesyparc...............188 Bedyddiadau,— Moria, Llanelli ....................................... 188 Staylittle ................................................ 188 Abermaw................................................ 188 Carmel, Pensarn ....................................188 Caersalem, Dowlais................................. 18S Abercanaid............................................. 188 Corwen................................................... 188 Tabernacl, Codau.................................... 188 Marwoofía,— Mrs. Jane A. Lewis, Blaenau ................. 188 Miss Maria Thomas, Llanbedr-y-Fro.........189 Adolygiad y Mis,— Y rhyfel................................................... 190 YSenedd................................................191 America ................................................191 Defodaeth................................................191 Mynyddog ............................................. 191 Amrywiaethau,— Eden, Seinai, a Chalfaria ........................ 192 Mahioiî...................................................192 Yn barod, yr Aü Argraffiad, pris lc. yr un, neu 6s. 6ch. y cant,—blaendâl, CATECHISM Y PLANT: GAN R. R. WILLIAMS, LLANGOLLEN. Holwyddoregau arhanes " Abraham" ac "Elias," pris lc. yr un, neu 6s. y cant. ESBONIAD CYJWDHLW.—Mae yn dda genym allu hysbysu ein bod wedi derbyn copi oddiwrth Dr. Ellis, Rhuthyn, hyd Dad. x. 11. o'r Esboniad uchod. Bydd Rhan 40. yn barod mor fuan ag y derbyniwn ychydig yn rhagor o gopi. Caffaelíad o bwys i'r ysgolion Sabbathol. HOLWYDDOREG AR "HANESIAETH Y BEIBL:" Yn cynnwys yr Hen Destament a'r Nowydd, at wasanaeth yr ysgolion Sabbathol a theuluoedd. GAN Y PARCH. O. DAVIES, CAERYNARFON. Pris 6ch. Anfonir y llyfr yn rhad trwy y post, a rhoddir y seithfed i'r dosbarthwyr. Diolchir am i ryw frawd gasglu enwau yn mhob ysgol. Anfoner at yr Awdwr, Telerau, blaendâl. Yn cael ei gyhoeddi mewn rhannu misol, gi/da cherfluniau vjedi eu lliuiio yn hardd, rhan 7, pris ìs., Bywyd DAVID LITINGSTONE, Ll.D., y Teithiwr mawr Affricanaidd. | Llundain: Adam a'i Gwmni, 14, Ivy Lane, Paternoster Row; a Newcastle-on-Tyne; a'r holl lyfrwerthwyr.__________________ CYMDEITHAS GYHOEDDIADOL EEDYDDWYR CYMRU. Depot, Maes- ycwmmwr House, Maesycwmmwr. Agent, Miss E. H. Jenkins, at yr hon y mae pob gorchymynion am lyfrau i'w hanfon. Post Offtce Orders i'w gwneyd yn daladwy i Miss Jenkins, ar lythyrdy Maesycwmmwr. Telerau—bìaendâl. Gall unrhyw ysgol Sabbathol yn Nghymru gael catalogue o lyfrau y Gymdeithas, ond anfon at yr agent. J. Jones, Ysgrifenydd. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y «'GEEAL^ A'R "ATHRAW,1 Pris Tair Ceiniog. GAN W. WILLIAMS.