Symud i'r prif gynnwys

Holwyddoreg Titus Lewis, pris 2c»_gyda'r Post, 2|c; Catethism lic f 1 1 1 h 11 5lí Cyf. XXVII. I GEEAL MEHEFIN, 1878. "CANYS Nl ALLWN Nl OOIäW YM ERBYN yIbwÎrÌoNEDD, OND DROS Y GWI8IQHEU3.»-PAM. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &o. Y dydd a'i wasanaethyddion. Gan y Parch. L. Jones....................................121 Pennodau elfenol arFeddyleg. üan L. D. D. 124 Egwyddor dirwest. Gan C. Roberts.........127 Melchisedec. Gan Rhuddgern..................129 Adoltgiad x Wasg,— Yr elfen leygolinewn gweithgarwchOrist- ionogol ................................................137 Marwnád i'r Parch. J. Peter, F.G.S .........137 Yr ymwelydd Misol.................................137 Hynaflaethau Edeyrnion ........................JS7 BARDDONIAETH. Esgyniad Crist. Gan W. Williams ......... 138 Glyn cysgod angeu. Gan D. M. Jones......139 Goruchedd cariad. Gan Anelyf...............139 Y bedd. Gan Gwilym Cain.....................139 Llaw Duw. Gan Mwnfryn Morganwg......139 Ycwchgwenyn. GanBarddGlas............ 139 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y GojyGi Genadol,— Cenadaeth Zenana .................................140 Cyllid y Genadaeth .............,.................. 140 Agoriad ail gapel y Bedyddwyr yn Rhufaia uo Hanesion Coaefodtdd,— Soar, Dinaö.............................................>lA Beulah, Dyfed..........................................I4i Cyí'arfod Chwarterol M5n ........................ 141 Llanfairfechan a Penmaenmawr............... 141 Bbdtddiadau,— Staylittle ................................................142 Moria, Llanelli ......................................• 142 Bala...................................................... 142 Glynnedd................................................ 142 Hebron, Dowlais .................................... 142 Caersalem, Dowlais «............................... 142 Mabwgoffa,— Y Parch. J. J. Hughës> Darrenfelen ......... 142 M. a D. Morgan, Oaersalem Newydd ...... 143 Henry Evans, Caersalem Newydd............ 143 Joseph Hughes, Caersalem Newydd......... 144 Mr. John Tipton, Glynnedd..................... 144 Adomtgiad * Mis,— Y cwestiwn Dwyreiniol ........................... 144 Jubili diddymiad yTest & Corporation Acts ì 41 jjf P ii2 Dyledswydd Aelodau ein Heglwysi i fod yn Llwyrym- wrthodwyr oddiwrth ddiodydd meddwol, gan y Parch. J. J, Wilmams, PwJlheli. I'w gael | gan yr Awdwr am fiaendal am lc. yr un, neu 7s. y cant. fgS* Gorphenir yr oll o'r Esboniad ynfuan wedi y derbynittm y copi i law. ESBONIAD CYNDDELW— RHAN 40. Pris 6ch. Mae RHAN 40, o'r Esboniad uchod allan o'r wasg. Cyrhaedda o pen. iv. hyd j pen. xiü. 15. o'r Dadguddiad/' \ Pris y Gyfrol I. yw 6s. 9c, a Cyf. II., 6s. 6ch., a'r Rhanau sydd yn barod o Cyf. | III., 6s. 6ch. Anfonir yr oll, post free, i unrhyw gyfeiriad, ar dderbyniad 19s. 9c. Anfoner at W. WilLiams, Llangollen, gyda blaendâl. jj^pMae y Rhan olaf o'r gwaith, sef y 41, yn awr yn y wasg, ae y mae y copi tuagl ati, a dderbyniasom gan Dr. Ellis, Llangollen, vn cyrhaedd hyd Dad. xvi. U-. | YPWLPHH ŸlîSSI SEF GAN* y diweddar BAROH. JAMES RICHARDS, PONTYPftll BA.N OLYGIAETH Y PARCH. T. LEWIS, PONTYMEISTR. Cynnwysa y llyfr 50 o bregethau, a darlun hardd o'r Awdwr. rf^Pob archebion i'w hanfon at Fab yr Awdwr, Mr. Elieger Richards, Pontypridd. | Y mae SWYDDFA y GREAL wedí ei symmud o No, 3, Berwyn Street, i Wo. 3, REGENT STBEET, JJangollen. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y «'GREAL^A'R ««ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog |Llyfr A, B, C, y dwsin, 4£c; Llyfr y Dpsbarth Cyntaf, y cant, 8s.; yr Aü Ddosbarth, y cant,