Symud i'r prif gynnwys

Cyf. XXX. Rhif 352. , Y GREAL. EBRILL, ^8^__ "CANYS Hi ALIWN Wl DMM ¥N ERBYN Y GwTrIONEDD, QND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUl. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &C. Paul ar Swper yr Arglwydd. Gan y Parch. I. James...............................................73 Y Ganfed Salm. Gan Mepbiboseth............79 Pyrth marwolaeth. Gan y diweddar Barch. James Eiehards....................................79 Bedydd a chydwybod. Gan O. D...............82 Cyfieithiad diwygiedig y BeibL Gan y Parch. S. E. Williams..............................83 Adolygiad x Wasg,— Holwyddoreg ar Hanesiaeth y Beibl .........86 The Variorum Teacher's Edition of the Holy Bible.............................................'.____87 Y Pwlpud yn Bethania..............................88 GOEÎNIADAU AC ATEBIOIT........................... 88 BARDDONIAETH. Hosannah i Pab Dafydd. Gan R. Wiîliams. 88 Mae haul y tu draw i'r cymmylau. Gan J. Walters ................................................89 Bedd fy mam. Gan W. Lodwick...............89 Ytwyllwr. Gan Dewi Barcer.....................89 Er coffadwriaeth am Mr. a Mrs. Wright. Gan Creigfryn Edwards........................... 89 HANESION OREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— Y bedydd cyntaf mewn cyssylltiad â'n Cen- adaeth ynGenoa....................................90 Undeb Cenadol y Bedyddwyr American- aidd ......................................................90 Hanbsion CîBABEODYDD,— Cyfarfod Chwarterol Cymmanfa Penfro......90 Cyfarfod Chwarterol Cymmanfa Dinbych, Fflint, aMeirion....................................91 Abergele.........................................,......91 Penybryn, ger Aberteifi...........................92 Cilgeran ...................................................92 Talysarn...................................................92 Bedtddiadau.............................................92 mabwgojta,— Y Parch. D. Williams, Llangyfelach .........92 Mr. Owén Hughes, Birkenhead..................92 Mrs. Mártha Roberts, Llansantffraid......... 93 Y Parch. Owen Michael...........................93 Mr. David Jones, Hafodgynfor ................. 94 Adoltgiad y Mis,— . . Gweithrediadau y Senedd ........................94 Cynnygiad Syr Alesander Gordon .;..........94 Brad-lofruddiaeth Ymerawdwr Rwsia.........95 America............................n......».,...........95 Ambywiaethau,— Llythyr gollyngdod o eglwys Aberysfcwyth. 96 Mahion Ar werth gan W. WILLIAMS, Printer, %c, LlangoUen. Esboniad ar y "Testament Newydd."j GAN T PAECH. E. ELLIS, (CYNBDELW). PRISOEDD, Cyfeol I.—Sheets, 6s. 9c ...... Cloth, 8s. 6c......Persian Calf, lOs. 6c. *• II.-- " 6s.6c...... « 8s.6c...... " " 10s.6c. " III.— " 7s.3c ...... " 9s.0c...... " " lís.Oc. Copy cyflawn " lp. Os. 6c...... " ip. 6s. Oc...... " lp. 12s. Oc. Y mae yn dda genym allu bysbysu fod amryw o Ddosbarthwyr y Gbbal a'r Athbaw Wedi cyohwyn | CLITBIÜ.17 tuag at gael yr Esboniad, trwy ba rai y cynnorthwyir y derbynwyr í'w feddiannu mewn dull hollol esmwyth. Galwn sylw ein Dosbarthwyr, Arolygwyr ein hysgolion Sabbathol, a chyfeillion ereill, at y priodoldeb iddynt ffurfio CLUBIAU at yr ESBONIAD, yn y Ueoedd hyny nad ydynt wedi eu j sefydlu yn barod, a chredwn y llwyddant yn eu hymdrechion, gan fod yr Esboniad yn cael cym- meradwyaeth gyffredinol. Rhoddir y chweched yn rhad i bob Clwb, a'r un modd i Ddosbarthwyr Jlle na byddo Clubiau. Dysgwylir tâl yn mhob amgylchiad gyda'r archebion. Y mae y cyfrolau wedi eu rhwymo yn gryf a hardd, rhai mewn Blue Cloth da, a'r lleill yn y Persian | Calf goreu, gyda bevelled boards a marble edges, a byddant yn addurn i unrhyw lyfrgell. LLANGOLLEN: ASGRAFPWYD YN SWYDDPA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog.