Symud i'r prif gynnwys

Cyf. XXX. Rhif 357. Y GEEAL. MEDI, 1881. |í|! .....■•■' "OAMYS Nl ALLWinirDTÍSÍYirERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAül. Y CYNNWYSIAD. I ¥ TRAETHODAU, &0. Anenwadaeth yr oes. Gan y Parch. L. W. Lewis...................................................193 Gwely y Pêrlysiàu. Gan R. E. W............197 Y sẃydd ddiaconaidd. Gan y Parch. G. R. Jones .............................................198 Bedydd a chydwybod. Gan O. D...............201 Gwaith y gweinidog yn ei gỳssylltiad â'r ysgol Sabbathol. Gan y Parch. 3. Davies ................................................202 Gofjoiiadau ao Atebion...........................207 BARDDONIAETH. Haul y Cyfiawnder. Gan y Parcb. H. 0. W. 210 Beibl Mrs. Yeo. Gan O. Jones.;................210 Y byd hwn, a'r hwn a ddaw. Gan W. Rhys. 211 HANESION CREPYDDOL A GWLADOL. HAITBSIOIT CtSABÍODYDD,— Undeb Bedyddwyr Cymru........................211 Cymdeithas Ddirwestol y Bedyddwyr Cym- reig......................................................211 TrysorfaGoffadwriaetholBedyddwyrCym.ru 211 Y Gymdeithas Ddsá-bödol ........................212 Cymdeithas Genadol Gartrefol Cymmanfa Dinbych, Pflint, à Meirion.....................212 49, Ann St., Birmingham ........................212 Seion, Cefn mawr....................................212 Hebron, Ton Ystrad.................................213 Soar, Pestiniog.......................................213 Galwadau...............................................213 Bedyddiadau........ mabwgoefa,— Robert Dayies....... .213 213 Adoltöiad i Mis,— Cyrddau blynyddol Undeb y Bedyddwyr Cymreig.............................................214 Tŷ yr Arglwyddi a Mesur Tir yrlwerddon. 216 Makioh...................................................216 Ar werthgan W. WILLIAMS, Printer, %c, Llangollen. Esbonìad ar y "Testament Newydd."| GAN Y PARCH. R. ELLIS, (CYNDDELW). ' , PBISOEDD. Cyfhol I.—Sheets, 6s. 9c ..,.,, Cloth, 8s. 6c......Persian Calf, lOs. 6c. " II.— " 6s. 6c...... " 8s. 6c...... " " 10s. 6c. " III.— " 7s. 3c...... " 9s.0c...... " " Hs.Oc. Copy cyflawn " lp. Os. 6c...... " lp. 6s. Oc " lp. 12s. Oc. tfO 1-3 HOLWYDDORWAU. s. d. Holwyddoreg y Bedyddwyr, gan y Parcp. Titus Lewis, pris 20. yr un, gyda'r post........................................................................ 0 2| Catechism y Bedyddwyr; neu addysg fer yn egwyddonon y grefydd Gristionogol; yn unol â chyffes, ffydd Cymmanfa Llundain, 1689. Cyfieithiedig gan Cynddelw. Pris l^c. yr un, y cant...........................wi...................................................... 12 0 Catechism y Plant, gan R. R. Williams, Llangollen, pris lc, y cant 6 6 Hoìwyddoreg ar hanes Abraham, gan yr un, pris lc, y cant......... 6 0 Holwyddoreg ar hanes Elias y Thesbiad, gan yr un, pris lc, y cant 6 0 Holwyddoreg ar hanes Jacob, gan yr un, pris lc, y cant ............ 6 0 LLYPRAU YSGOL. A, B, 0, arbapyrcryfwedieiblygu, y dwsin.............................. 0 4J Llyfr y dosbarth cyntaf, y deuddegfed argraffiad, gyda darluniau, y cant .................................................................................... 8 0 Llyfr yr Ail Ddosbarth, yr wytbfed argrafflad, gyda darluniau, ycant .................................................................................... 8 0 0# oQ LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDPA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog.