Symud i'r prif gynnwys

!''lìl" Cyf. XXX. Khif358. Y GREAL. "SASäYS Kf ÂLLWN Ml DOIM YH ERBYN Y GWIRIONEOD, OND OROS Y fiWIRIONIDD."-PAUL. :.;:!ui t CY TRAETEtODAU, &c. Ffydd i gadwedigaeth yr enaid. Gan y Parch. N. Thomas................:................ fiymnau Seisnig a'u hawduron. Gan R. R. W..................„............................ Dysgu y rhai bach. Gan y Parch. J. Rowlands, D.D ....:.,......................,..... Yr ymgnawdpliad yn cael éi egluro trwy gyfatebiaeth. Gan D. G. Clwyd............ Egiwys Loegr ac eglwys Crist. Gan Gyfaill. Adomgiad y Wasg,— The Popular Educator............„>. „............. Our Own Country .................................... Men Worth Remembering........................ Gweithiau barddonol y diweddar Iorwertb GoesHir ...;„........,.............................. The New Name and other Sermons ......... Pwlpudy Plant....................................... The Children's Examiner........................ Hand-3ooks for Bible Classes .........„....,.. Gwyrthiau............................................. Praed Street, Westbourne Park, and Bos- worth Road Church Year Book, 1881...... Yr Herald Cènadol................................. Y Wawr.........,......................................... BARDDONIAETH. Yr herwr o Gath a'r bugail o Bethléhem. Gan John G. Owen .............................. Mordaith yr annuwiol ar gefnfor colledig* aeth. Gan Machraeth Môn.................. Y pregethwr. Gan Meudwy Gwent......... Yrhaul'................................................... NNWYSIAD. Ylleuad. Ganl. H 217 221 222 227 228 229 229 229 230 230 230 230 231 232 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y GOHGL GElíADOIi,— Y Genadaeth yn Orissa ........................... 233 Bedyddwyr Jamaica a'r Cooliaid Indiaidd. 233 Cenadaeth GanolbarthoIAffrica ............... 233 Yr hyn y mae y Genadaèth wedi ei ẁheýd i'r Sandwich Islands................»............ 234 HAinaiSION CîFAEEODTDD,-—" Llanerchymedd.........................................234 Helygen.......................„.„.........V.........234 Aberaeron................................................234 Cyfarfod Chwarterol Arfon......„................235 Hanesion talfyredig.......:...,.....................235 Gaiwadatj............................................... 235 Bedîddiadau ........,.,,,............................235 Maewgocta,— ' Edward Roberts, Mona Terrace, Llanelwy. 235 Mr. Morris Roberts, Afon Bo, Blaeáau, Festiniog .....'.....,...."............„.......;....... 236 DavidLloyd, Tyddynshôn......................237 Edward Roger Davies, Brjymbo ......;..í.„. 238 Mr. E. Thomas, Pentyrch........................238 Adomgiad y Mis,— Marwolaeth y Llỳwydd Garfleld..............239 Crefydd waddoledig yn Ceylon ......„;......240 Deddf Cau ar y Sabbath (Cymru), 1881......240 Maniow.................,...........,.„..........„......240 II ill ill Ar wetth gan W. WILLIAMS, Printer, §c, Llangollm. Esboniad ar y "Testament Newydd."! T PAROH. r/elLIS, (CYNBÜELW). PRISOEDD. - , Cloth, 8s. 6c...... Persian Calf, lOs. 6c. ■ŵ*- Cyfeol I.—Sheets, 6s. 9c " 11.-2- " 6s. 6c " III.—*'% 7s. 3c Copy cyflawn " lp. Os. 6c 8s. 6c Oc lOs.ec. lls. Oc. lp. 6s. Oc pH HOLWYDDOREGAU. Holwyddoreg ÿ.Bedyddwyr, gaiur PaTch; Titus Lewis, Wi» gyda'r post..................a,_ Catechism y Bedyddwyr; nwraddysg fer yn egwyc grefydd Gristionogol; yn unoí â chyfles flydd Cymmaníä Llundain, 1689. Cyfleittíiedig gan Cynddelw. Pris Ifc. yr un, ycant .................................................................,................. 12 Catechism y Plant, gan R. R. Willíams, Llangollen, pris lc, y oant 6 Holwyddoreg ar hanes Abraham, gan yr un, pria lc, y cant......... 6 Holwyddoreg ar hanes Elias y Thesbiad, gan yrjo, pris lc, y cant 6 Eolwyddoreg ar hanes Jacob, gan yr un, pris Ìc£y cant............ 6 LLYFRAU YSGÖÎi. A, B, C, ar bapyr cryf wedi ei blygu, y dwsin............................... 0 Llyfr y Dosbarth Cyntaf, y deuddegfed argrafflad, gyda darluniau, y cant....................................................,............................... 8 làyte yr Ail Ddosbarth, yr wythfed argraflìad, gyda darluniau, ycant ..........„.„......................„........................,.................... 8 02KJ MJft. Öj M LLANGOLLEN: ABGRAB|WYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GA2Î W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog.