Symud i'r prif gynnwys

Rhif 365. Y GREAL. MAI, 1882._______ '■'CAR/S Nl AILWH Nl DDIM YN ERBYH YGWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIOXEDD."-PAUL. TRAETHODAU, &c. " Yr ychj'dig enwau." Gan y Parch. B. Hughes................................................ 97 Y Jesuitiaid. Gan y Parch. J. Grifflths ... 102 Pregeth. Gan y diweddar Barch. James Richards ............................................. 105 Adgofion am ddechreuad yr achos yn Clwtybont, Arfon. Gan Iorwerth Sardis. 107 Adolìgiad t Wasg,— Awdl "Cariad".......................................109 Tiie Life of His Eoyal Highness The Prince Consorfc................................................110 Cassoll's Family Magazine..................... 111 Gems of English Verse..............................112 BARDDONIAETH. Crist o ddeuddecr oed hyd ddechreu ei fywyd cyhoeddus. Gan B. Humphreys. 112 Myfyrdod ar lùn y Dyfrdwy yn Mai. Uan H. Cerriyw Williams..............................113 Yrawyren. Gan Machraeth Môn............113 Oalfaria. Gan W. Davies ........................113 Mae amser gwell i ddyfod. Gan Leah Evans...................................................**3 Y CYNNWYSIAD. HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. . Y Gongl Genadol,— Ysgolion Cenadol yn India .....................114 China......................................,...............114 Hanesiojt Ctbabpodydd,— Bethlehem a Salem, ger Hwlffordd .........116 Siloam, Caerdydd....................................115 Blaenwenen.............................................115 Llanddulas ............................................. 116 Manchester ............................................. 116 Cyfarfod Chwarter Arfon ........................ 116 Cymmanfa Lerpwl .................................116 dablithiau ............................................. 116 Galwadau ............................................ 116 Bedtddiadau..........................................116 Mabwgoffa,— Eleanor Williams, Post Office, Llanfachreth 117 George Davies, Crook ...~........................117 Adoltgiad t Mis,— Marwolaeth Charles Darwìn.....................118 Y Toryaid yn Lerpwl .......„.....................119 Glowyr Rhiwabon a'r amgylchoedd .........119 Ambywiabthaü,— Ystadegaeth y Papyrau Newyddion.........120 Manion..........................................~.......120 Ar werth gan W. WILLIAMS, Printer, §c., Llangoîlen. Esboniad ar y "Testament Newydd." GAN Y PARCH. R. ELLIS, (CYNDDELW). PRISOEDD. Cyfrol I.—Sheets, 6s. 9c......Cloth, 8s. 6c......Persian Calf, lOs. 6c. " II.— « 6s. 6c...... " 8s. 6c...... " " lOs. 6c. " III.— " 7s. 3c...... » 9s. Oc...... " " lls. Oc. Copi cyflawn " lp. 0s. 6c...... " lp. 6s. Oc...... " "lp.12s.0c. Dctsbartlèwyr yn eisieu Ue nad oes rhai yn bresennol. Rhoddir y chweehed am ddosbarthu. v«*» "' r—' hH i-3 HOLWYDDOREGAU. Holwyddoreg y Bedyddwyr, gan y Parch. Titus Lewis, pris 2c. yr un, gyda'r post........................................................................ Catechism y Bedyddwyr; neu addysg fer yn egwyddprion y grefydd Gristionogol; yn unol â chyffes ffydd Cymmanfa Llundain, 1689. Cyfioithiedig gan Cynádélw. Pris lfc. yr un, y cant...............................................................*.....-............ Catechism y Plant, gan R. R. Williams, Llangollen, pris lc, y cant 6 Holwyddoreg ar haues Abraham, gan yr un, pris lc, y oant......... 6 Holwyddoreg ar hanos Elias y Thesbiad, gan yr un, pris lc, y cant Holwyddoreg ar hanes Jacob, gan yr un, pris lc, y cant ............ LLYFRATJ YSGOL. A, B, C, ar bapyr cryf wedi ei blygu, y dwsin ...,..•>....................... Llyfr y Dosbarth Cyntaf, y deuddegfed argrafflad,gyda darluniau, y cant.................................................................................... Llyfr yr Ail Ddosbarth, yr wythfed argiTUBad,,gydavdarJuaiau» y cant .............-......-..............„..........—..—,••.>.....«..,*.......... LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN 8WYDDFA Y "GBSAÌ^A'R "ATHRAW," GAN W. WHtLIAMS. Pris Täir Ceinioç.