Symud i'r prif gynnwys

Cyf. XXXI. Rhif 366 Y GREAL. MEHEFIN, 1882. "CANYS Nl ALLWN Nl DOIM VN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y' GWIRIONEDD.--PAUI. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Canu mawl. Gan y Parch. Dan Davies, tíangor..........................................121 Gwely y PGrlysiau. GanR.R. W.............125 Yr Eglwys Wladol a Swper yr Arglwydd. Gan Gyfaill ..........................................125 Hanes eglwys Glynceiriog. Gan y Parch. H. Cernyw Williams..............................128 Grym arferiad. üan Goronwy Ddu .........129 Adolygiad t Wasg,— Cofiant a Thraethodau Duwinyddol y Parch. K. Thomas, (Ap Vychan,) Bala ... 134 The Preacher's Commentary on the Book of Ruth ...............................................135 Wines, Scriptural and Ecclessiastical ......135 The Student's Commentary on the Holy Bible.............................'..................„ 135 l's Pamily Magazine .....................136 BARDDONIAETH. Englynion a ddelweddwyd yn addoldy y Bedyddwyr ar làn y Traethcocb, Môn. Gan Arwystl .......................................136 Crist yn m'archogaeth i Jerusalem. Gan Cynnogfrawd .......................................13? Yr amaethwr. Gan Dewi Wyn o Essyllt... 137 Marwolaeth y Thetbiud. Gan Machraeth Môn ...................................................137 Yramrant. Gan Ceulanydd ..................137 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Goíîgl Gbnadol,— Cyrddau Mai.-ündeb y BedyddwyT.........138 Cenadaeth Canolbarth Affrica..................138 Mr. Spurgeon a Chymdeithas Bhyddhaä Crefydd oddiwrth y Wladwriaeth ......... 139 IÌANHSIOÎT ŴFABFODYDD,— Cyfarfod Chwarterol Môn........................139 Llanfyllin a Bethel .................................140 Cyfarfod Chwarterol Morganwg .~............ 140 Hanesion talfyredig.................................140 Daelitiiiau.............................................140 Bbdtddiadad......................-...,............. 140 Galwadad............................................141 Pbiodasad...............................................1141 Mabwgofea,— Adgof byr am rai o hen Fedyddwyr Môn.. 141 Adoltgiad t Mis,— Y weinyddiaeth a'r Iwerddon..................142 Bradlofruddiad Arglwydd Frederick Oarendish a Mr. Burke ........................142 Y Mesurau Gwyddelig sydd o flaen y Tŷ... 143 Syr John Holker.......................................143 x Frenines .............................................144 Glowyr Rhiwabon....................................144 Ambywiabthad,— Dygwyddiad lled hynod...........................144 Maítion...................................................144 HOLWYDDOREG ar "Hanesiaetli y Beibl," yn cynnwys yr Hen Destament a'r Newydd; at wasanaeth yrYsgolion Sabbathol. Gan y Parch. O. Davies, Caerynarfon. Pris 6c. Telerau, blaendal; y seithfed i ddosbarthwyr, a'r elw arferol i lyfrwerthwyr. I^^YR EGINYDD: yn cynnwys Dadleuon, Ymddyddanion, Pennill ion, &c, at wasanaeth yr Ysgol Sul a Chyfarfodydd Llênyddol. Gan y Parch. H. Cernyw Williams, Corwen. Pris 6ch. yr un, neu dri am ls LLAWLYPB 2sj£OXjXJL.2<rrT. Y BEDWAREDD FIL AR HUGAIN. CASGLIAD 0 DONAü AC EMYNAÜ AT WASANAETH Y BEDYDDWYR. Y Tônau a'r Emynau wedi eu dethol gan Bwyllgor Cymmanfa Arfon; a'u cynghaneddu a'u trefnu gan Mr. J. H. Boberts, A.R.A., (Pencerdd Gwynedd). Pri8oedd: Sol-fa, mewn cloth boards, red edges, ls.; Hen Nodiant eto, ls. 6c; Sol-fa, mewn lledr, 2s.; Hen Nodiant, 2s. 6c; dwy a dimai yn rhagor am bob copi trwy y post. D.S.—Mae argrafnad bras o'r Emynau yn awr allan o'r wasg. Prisoedd, mewn cloth boardt, red edges, 2s.; mewn Uedr, gilt edges, 4s. Telerau ei werthiant yn mhob agwedd—Blaendâl. Telir cludiad gwerth>punt ac nchod gyda'r rail yn unig; rhoddir o hyn allan y I3eg i'r dosbarthwyr, yr un elw hefyd i lyfrwerthwyr. Pob archebion i'w hanfon am dano i Ysgrifenydd y Pwyllgor, R. PBICE, 9, Segonüum Terrace, Carnarvon. i I ii.i;'' !'ì:i4 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GBJEAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog.