Symud i'r prif gynnwys

rag,»£-jn.«M.aiau,:a Cyf. XXXIII. Y GREAL. MEDI, 1884. "CANYS Nl ALLWN Nl DDIM VN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUl. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &C. John "Wycliff. Gan y Paroh. C. Roberts ... 225 Y ffoad i'r Aipht, a chyflafan Bethlehem. Gan y Parch. J. G. Jones .....................230 Cadw cydgynnulliad. Gan y Parch. J. G. Mathias............................................234 Y ewydd ddiaconaidd. Gan y Parch. A. Williani8 .............................................236 Lloffion i'r ieoengtyd. Gan R. W ............239 Gwbbbi i'b Ysgoi, Sabhathoi.. Gan y Parch. J. Griffiths, Llanfairfechan.....................239 ADOI.YGIAD T WaSO,— The Doctrine of Divine Love.....................244 Handbooks for Bible Olaases.....................244 Traethodau Bywgraffyddol .....................246 Gemau Duwinyddol.........................'........246 Pregethau y Parch. John Parry, D.D ......246 BARDDONIAETH. Ar ol J. Parry. Gan J. Williams ............246 Y weddw fam a'i baban. Gan I. Edeyrnion 246 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gohsl Genadol,— YGenadaeth ..........................................247 Eisieu gweithwyr i'r cynhauaf..........,.......247 Hanbsion Ctfabfodtdd,— Undeb Bedyddwyr Cymru........................ 247 Betbel, Rhosybol ....................................248 Athrofa Hwlffordd .................................248 Bbdtddia.da.T7..........................................249 Mabwgoffa,— Mr. David Williams, Treffynnon...............249 Capt. Roberts, Neíyn ..............................250 Mr. W. Hugbes, Fron Isaf........................250 Mrs. Robinson, Uansilin...........................250 Mrs. Dr. Jones, Dee Villa, Llangollen ......251 Anoi/reiAD t Mis,— Cyrddau yr Undeb yn Nghaergybi .........261 Tŷ yr Arglwyddi a'r bobl ........................251 Ffrainc a China.......................................261 Ambtwiabthau .......................................261 Maniow ..................................................262 Yn y wasg, pris 2«. 6ch., COFIANT Y FÀRGH. HUGH JONES, B.D., LLAN60LLEN, GAN Y PARCH. H. C. WILLIAMS, CORWEN. Teimlir yn ddiolchgar am enwau derbynwyr. Anfoner at yr Awdwr. PYNCIAU YSGOL. GAN R. R. WILLIAMS, LLANGOLLEN. Ar "Hanes Abraham," ««Hanes Elias y Thesbiad," a "Hanes Jacob." Pris ls. ydwain, neu 6s. y cant. LLAWLYFB DMI031iI^-lsra?.| YR EILFEO FIL A DEUGAIN. CASGLIAD 0 DONAU AC EMYNAU Aî WASANAETH Y BEDYDDWYR. Y Tôebu a'r Emynau wedi eu dethol gan Bwyllgor Cymmanfa Arfon; a'u cynghaneddu a'u ] trofnu gan Mr. J. H. Roberts, A.R.A., (Pencerdd Gwynedd). Prisoedd: Sol-fa, mewn einth boards, red edges, ls.; Hen Nodiant eto, ls. 6c; Sol-fa, mewn Uedr, 2s.; Hen Nodiant, 2s. 6c; dwy a dimai yn rhagor am bob copi trwy y posl. D.S.-Mae argraffiad bras o'r Emynau yn awr allan o'r wasg. Prisoedd, mewn cloth boards, red ediie.s, 2b.; mewn Hedr, gilt edges, 4s. Telerau ei werthiant yn mhob agwedd-BIaendâl. Telir cludiad gwerth punt ac uchod gyda'r | rail yn unig; rhoddir o hyn allan y I3eg i'r dosbarthwyr, yr un elw hefyd i lyfrwerthwyr. Dymunir ar i bawb wrth anfon arohebion, nodi y Slalion agosaf atynt. Pob arcbebion i'w hanfon am dano i Ysgrifenydd y Pwyllgor, R. PRÍCE, 9, Segontium Terrace, Carnarvon. ife LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceinio&'_______