Symud i'r prif gynnwys

Cyf. XXXV. Rhif 417. Y GEEAL. MEDI, 1886 "CAMYS Nl ALLWN Nl DDIM VN ER3YN Y GWIRIONEOD, 0N0 OROS Y 6WI»I0NED0."-^PAUI. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODATJ, &c. I HANESION CREFYDDOL A GW'LADOL. HaNESION CyFARFODYDD,— Cyrddau yr Undeb yn Aberdâr ............... 248 HiNESION TaLFV/R1ÎDIG.............................. 249 Bedyddiadait.......................................... 250 Gan y Parch. Gan Con- 22S 229 233 Annibyniaeth meddyliol "W. Morris ......................... Duw yn daderuddio ei ogoniant cione Dicta Vel Recitata..................... Bedydd a fy hanes. Gan Weinidogr o'r Gogledd.............................................. Ebion o fy Nyddlyfr am 1881. Gan Vav- asor................................................. 23G Gweinidogaeth yr efene-yl y ddwy ochr i GlawddOffa. Gan y Parch. E. Richard.. 241 BARDDONIAETH. Enfflyniori ar ymweliad â Ffynnon Elian. Gan Cefni...........................•................. 246 Swynion yr aelwyd. Gan Dewi Bach ...... 246 Er cof am Mr. Aubrey Davies. Gan J. M. Evans ............................................ . 247 Beddargraff y diweddar Barch. John "VVil- iams. Gan Llifon ac Alafon.................. 247 Y barne. Gan Maesyn ........................... 247 Emyn genadol. Gan Eldon..................... 217 "Cofia, bydd yn fachgen da." Gan Phil- lipEees................................................ 247 Mabwgoffa,— v' John Roberts, Chapel Street, Ponkey ...... 250 Mrs. Lewis, Trebrys. Llanrhaiadr............ 250 Mrs. Jane Hughes, Nefyn........................ 250 Adolygiad y Mis,— kgoriad y Senedd.......... 261 Amrtwiaethau,— Y Wowr ar yr "Esboniad ar Actau yr Ap- ostolion"........................................... 252 Cylchrediad y Beibl............................ ... 252 Neb heb feddu rhyw ddylanwad............. 252 Masion................................................... 262 Ar werth gan W. WILLIAMS, Prìnter, §c, IJangollen. Esboniad ar y "Testanieiit Newydd." GAN Y PARCH. R. ELLIS, (GYNDDELW). PHISOEDD. Cyfhol I.—-Sheets, 6s. 9c_______Cloth, 8s 6c......Persian Oalf, 10s. 6c. H._ •> 6s. 6c ....... " 8s 6c...... •' " lOs. 6c. » III.— 7s. 3c ...... 9s. Oc...... " *|__ 1 Is. Oc. Copi cytìawn " lp.0s.6c...... " ip. ös. Oc...... " " lp. í'is. Oc. Dosbarthwyr yn eisieii lle nad oes rhai yn bresennol. Rhoddir y chweched am ddosbarthu. Yn awr yn barod, Ehan II., pris chwe'cheiniog, ESBONIAD AR ACTAU YR APOSTOLION, MRWN CYFHPS O DDARLITH0EDD EGLURHAOL A0 YMARFEROL. GAN Y PARCH. OWEN DAYIES, CAERYNARFON. Dysgwylir i'r erwaith gael ei orphen mewn oddeutu wyth oranau. Teimlir yn ddiolchearam bob cymhorth i ledaeuu y llyfr. Y cludiad yn rhad, a'r seitbfed i ddosbaithwyr a Uyfrwerthwyr. Pob arehebmn i'w hanfon at yr au'rìwr. LLANGOLLEN: * ABGBAFFWYD YN SWYDDFA Y "GBEAL" A'B "ATHBAW," GAN W.. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog.