Symud i'r prif gynnwys

Sif 'l'ì'. !•-; 11 Cyf. XXXVI. Khif423. Y GREAL. MAWRTH. 1887. "CANYS Nl ALIWN N! DDIM V« ERBYN V GWIRUNEOD, ONO OROS V GWIRIQNEÍ>D."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETFIODAU, &c. Yr Wythfe.1 Salm. Oan y Parch. D. Will- iams........ ....................................... 67 Hanes Eglwys Onpelgwyn, Môn, o'i dech- reuad hyd yn awr. Gan W. Jones......... 61 Y Berllan. Gan y Parch. 0. Roberts......... «4 Yr Epistol at vr Hebreaid. Gan y Parch. S. P. Edwar'ds....................................... 65 Lloffion i'r Ieuen-tyd. cian R. W............. 68 Preeeth i'r yseol Sabbathol Gan y di- weddar Barch. James Richards ............ 69 Crybwyluon Achi.yscbol.— "Llaeth y Gair" ................................... 73 Hanes y Bedyddwyr................................ 73 Pwric y Colesau ....................................... 74 Byddin yr Iachawdwriaeth .............. ...... 74 Adolygiad iWass,— Hugh Stowell Brown................................. 74 Conversation ........................................ 75 Cbristmasia. (Cbristmas Evans).................. 75 Pwlpud J. E~ans, Ki;lwysbach.................. 76 An introdnction to the Textual Criticism of tbe New Testament ............................. 76 BARDDONIAETH. Y cwrdd gweddi ar y traeth. Gan Peris ... 76 Yr hen Gapel. Pentrepoeth, Pwllheli. Gan JaneM.Evans...................................... 77 Y frialleu. Gan W. G. Owen..................... 77 HANESlON OREFynDOL A GWLADOL. Y Gongl Gbnadol,— Y tíenadaeth ............... ......................... 77- Y pwys i Fedyddwyr Oymru rrael en cyn- nrychioli yn dSg ar Bwyllifor ein Cenad- aeth...................................................... Han/bsion Cyfarfodydd,— 78 79 Caer .............................................. Harmony, sir Be^fro................................. 79 Bedyddiadau .......................................... 79 Galwadaü................................................ 79 Mabwgoffa,— Y Parch. Timothy Thomas....................... 79 Y Parch. J. Joues ................................... 79 Adolygiad y Mis,— Y Llywodraeth Doryaidd «. Ohymru ......... 80' Y rhod Wleidyddol wçdi troi.................... 81 Y Toryaid a r dyfodol........................... 81 Y Parch. John Jones, Feünfoel.................. 81 Ambywiaethau,— Y caserliad Cymtnanfaol at gapel Seion, Ponkey.............................................. 82 Y Cymry a phresethu .............................. 83 Y ffordd i*r i.efoedrt ................................. 83 Crefydd lewyrchus.................................... 83 Oolli a chadw .......................................... 84 Preeethwr i'w bebtjror.............................. 84 (iweddi................................................... 84 Manion ................................................... 84 Yn barod, Rhan IV., pris chwe'cheinio-. ESBONIAD AR ACTAU Yli APOSTOLION, MF.WN OYFHFS O DDARLITHOEDD EGLURHAOL AC YMARFEROL. GAN Y PAROH. OWRN DAVIES. CAERYNAUFON. Dystrwylir i'r srwaith jrael ei orpben mewn oddeutn wyth o ranaii. Teimlir yn ddiolcbsrar am bob cymborth i ledaeuu y llyfr. Y cludiad yn rbad, a'r seithfed i ddosbarthwyr a llyfrwerthwyr. Pnb archrbimi i'w hnnftin ai yr awdicr. Yn awr yn y wa&g. pris, Uian, 3/6, post free, blaendàl, tud 300, Y CYSSONYDD YSGRYTHYROL, Sef cyrtgordiad uwchlaw 700 o ymndroddion gwrth darawiadol, hanesyddnl ac athrawiaethol y Beibl, a e«lurir yn nebymhorth cant o'r beirniaid gallnocaf. GAN Y FAK(JH. T FRIMSTON. äBKRTAWÍ. Diolchir am archebion. Cyhoeddir enwau y Tanystrrifwyr. Yr archebion i'w hanfon i R-ti. T. Frimitn», bryH'iyfrtid, Swiiineii. CYFROT • X_PRIS ,e YN FISOL, ~~ YR ATHRAW AM 1887. "• DAW OLYOIABTH Y PARCHEDIGION H. WILLIAMS A DR. ROBERTS. Cynnwysa yn flsol Draethodau, Cerddoriaeth y Sol-ffa, Congl yr Adroddwr, Congl y Plant, pryda I Darluniau, Adolygiad y Wasg, Barddoniaeth, Cofnodion yr Ysgol Sabbathol, y Gongl Genadol, | Golyniadau ac Âtebion, Manion, &c. iiilii! lil LLANGOLLHN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GRBAL" A'B "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog. .._ì;-;í, . ,i- \-:<Vih ••■*;)y>.rí:x£fc