Symud i'r prif gynnwys

«-Holwjddoreg Titus Lewis, 2ìc.; Catechistn y Be<ly«ìdwyr, lác ; Catechism y Plant, lc., y cant, 6s.6C Y GREAL. • TACHWEDl), 1887. CANYS Nl ALLWH Nl ODIM VN ERBYN Y GWIfílONEDD, OND OROS V 6WIRI0NEOO."-PAUL. TRAETHODAÜ, &c. Offe'riadaetb credinwyr. Gan y Paich. J. Griöiths .......i..................i................. 2*1 Bywyrl dyfodol. Gan Mr. Darid Thoinas. 233 Dyledswyddau y Oistion yn ngoleuni Ep- istol laiyo............................................. 2*4 ' Disgyniad y dail .................................... 291 Cofiant M>. a Mrs. Ellis. T*i'r Meibion, ger Bangor. Gan y Parcb. O. Davies ... 291 TYWYSEIÍaB O WiHa'nOL FuUSYDD,— Pa fath feddyliau yw ìneddyliau ofer ...... 299 Hyd cariad Crist ................................... 299 Güf'al y Creawdwr am et tri e.iiiuriaui ...... 299 Adolygiad y Wasg,— The People's Bible ................................. 300 Esboniari ar Actau yr Apostoliou ..........-.. ?00 Cydjran Bedydd........................................ 300 Cyfnodolion............................................ 300 BARDDONIAETH. Y ffyddloDÌaid sydd wedi myned adrof. Gan Goronwy Diu .............................. 301 Penniilion cnffirtwriaethol i S vrah Kyffin. Gan Gwilym Elwy............................. 302 HANESÍON CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gojtgl Gesadol,— Tndia................................................... 302 Congro................................................ ...... 303 V CYNNU YSIAI). Y casgliad Cenadol eleni ........................ 303 Cenadaeth Llydaw. Anghen cynnorthwy- wyr..................................................... 303 Hanesio» Cyfarfodydd,— Cyfarfod Chẃarterol Bedyddwyr sirGaer- ynarfon................. ............................. 304 Undeb Ysgolion Sabbathol sir Gaerynar- f'on.................................................. 804 Towyn ................................................ 305 Galwadau 305 Bbdyddiadau.......................................... 305 Mahwgoffa,— Cadben Robert Roberts, Abermaw ......... 305 Adolygiad y Mis.— Cynnariledd Cyngbrair Rhyddfrydol Cym- ru yn Aberystwytb ;............................ 306 Cynnadledd y Cynghrair Cenedlaethol Rbyddfrydig yn Nottingham ............... 307 Amrywiaethau,— Goruchwyliaeth arw yn werthfawr ......... 309 Swyddfa irw'eddi farw .«■.......................... «08 Ithat'lnniaeth yn gofalu......................... 30-f Pa fodd i gyrhaedd henaint yn gysurus ... 30S Maniow................................................... 308 Ar werth gan W. WÍLLIA MS, Printer, %c, Llangollen. Esboniad ar y "Testament Newydd." GAN Y PARCH. E. ELLIS, (CYNDDF.I.W). ■ Cyfhol I—Sheets, 6s. 9c «• II._ .. 6s. 6c " III— " 7s. 3c PRISOEDI). . Cloth, 8s 6c . . " 8s. 6c .. . " 9s. Oc .. Persian Calf, lOs. 6c. " lOs. 6c. M " llS. OC. Copi cyflawn " lp.0s.6c...... " Ip. 6s. Oc...... " " lp. 12». Oc. Dosbarthwyr yn eisiéìi lle nad oes rhai gn bresennol. Rhoddir y chiceched am ddosbarthu l'-ii! I fod yn barod yn gvnhnr y mis hwn, RLan VIII., pris chwe'cheiniog, ESBONIAD AR ACTAU YR APOSTOLION, '"'•'* MKWN CYFBF.S O DDARLITHOEDD EGLURHAOL A0, YMARFERGL. ÜAN Y PARCH. OWEN DAVIES, CAERYNARFON. Pnh arehebion i'te hanfan at yr awdwr. " Mae v gnren ar yr Actau a welsom yn Gymraeg, ac ni welsom ei well yn Saesonaeg."—Seren I Cymtu, ííai &d, 1887. LLANCrOLLEN: ARGRAPPWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WJLLIAM8. Pris Tair Ceiniog.