Symud i'r prif gynnwys

'yddoreg Titus £ewi8, 2je.j Catechism y Beö)y ddîryr.'lác ; JÜáteobism y Piant', lc, y cant» ÖSíCÖ.^SÄ '-W.JM|P*M P- Cyf. XXXVII 7 ■ lilllF 435. GllEAL. MAWllTH, IS88. CARYS »1 AUWN Hl ODUM YH ERBYM Y BWU1QM:30, 0N0 DROS Y GWIR10NED0." PAUL V CYNNWYSIAI). TRAETHUOAU. &c. Fist fel Prnphwyrt. Gin y P*rch. I Jitmes 5" Arwain 1i 1 praig fydtjn nwcta n» mi." Gan y parch. 0. Ö. Spurgeon .1............. 60 Coses a Phaul ar bwoc caethwasiaetli. (ìan y Parch. T. Fhmston ..................... íîl ■bion 0 fÿ NyddlytYiiiu IhSl. (ìiin.Vava.snr 63 Sifatrirtor Eryrta phethnu crefyritlol. tìan Dr.'Jnhiì Thonaas....................:...... 67 emlSolomon. Gari Mr. I). Bassett ......... (S8 GoHEBrAETH, — *dydd................................................... 73 Adolyöiad y Wasg, - Ui-k's Fo'eitçuTtaeolotrcal Library ......... 74 lawlytr y fiy'raith ........................ ... f$ bdiadmí lCglurhaoi ar Brejretb Orfst ar y Hynÿrid............................................. ÎÄ Ätechiîíìn y Plaiit.............. ................. Tà heTreatíury.......................................' T* BARDDONÍàETH. Ìodau'r gwaawyn. Gan y diweddar Ddr. J. Emìyn Jones............................. 7f> ödydd. (Jan .John Williams..................77 HANESION CltEF'YDDOL A GWLATíOL. ¥ UONOL (ÌRNADOL,— . , • Llytliyr ortrtiwrth Mf. Olarfcé, Cenadwr Anioncanairtd...................................... T7 Romidaeth Llyrtaw.,.........;____................. 7H Grammarteir a eoirlyfr cyntaf y Oongoaeg.. 79 Bedyd 1 yu S.iu Salvador............,.............. 80 HANESION OYFABFODTDD,- - Cantnn, Caerrtydrl................................... 80 Salem, Oefncymmeiau.............................. 80 Darmthiad ™............................................ 81 Oalwadad...........................................«.«-81 LÌEDYODIADAÜ .......................................... 8l Marwgoffa,— V Parch. Ohmles Will ams, Vstalyfera..... 81 Mrs. Thnmas, MachynHeth...................... Hl Mr. John Wilham», Glynceîriig' -.............. »*■ Mr. T. W Owens, diwoddHr 0 Langollen ... 83 ADOI.YGr AD Y Ml9,— Aiforittrt y Senedd.................................... 83 Yr ethuliaclau .ilẃedííif ........................... 8.1 Amiiywiakthau,— Nodiadati Ilèn.ydrtol................................. 84 P» lodd i ladd pechod ..«......................... 84 Maníon...............................:................... 84 Ar werth gan W. \VILLIAMS, rrinter, '&c, Llotigotlen. Ssboniad ar'y "rfestfttnásrt Ne^ydd." GAN Y PARCH. R. ELLIS, (CYNDDEI.Ŵ). ' Cyihoi. I.—Sheets, Rs. 9c ■• 11.— •• e», 6c- •' III.- " 7s. 3c Copi cyflawn lp. Os. 6c PHISOEDI). (Jloth, 8- 8s. 9s. 6c fic .. . Oc___ TVrst m Culf, lOs öc lls. 6c tls. Oc " Ip 6». 'Oc____ •' Ip. 12». ()c I.ETHA-0 ■ X"R GWAITH. Y yiae Bsbonmd ar yr Vsg-ryt,hymu Oristionng-jl, gtrn y Parch. B. Btl's. '<&•>• ìcMtíwl' 3'r ''" tfwercbfttẃrflonirag-awsom etoyn Uymraeií. Byra chyniiwysítt^r; llawer moirn ycbydtir.—Y dmmtiar Birch. Juhn 'truuanu, Rhni. .líi.'fr'ìit i ni yr amrywiol ddirlleníadati.aa fetly. c*wn y cytìeithtad tr ire-i svlil yu'boil. Cawn ganddo bel'yd, trwy eymllortii hanesiaeth, olouni ar fanau oe i'l ily.wyll o herwydil dyeithrwch o hyn: rb?ll hefyd awijrymaii a ldynift«<t >l, b'iddioi iawn, ar ddiwe l'l paraiçntph ne'i beunt>.l; hc yn ddiwe idaf. rhy.iil i ni Ysjrrythyrau Cyfeiriadol, fel y «allora l'arnu petbau ysbrydol â ganiau ysbryd. ole'ìn?.—Y diwdit'ir fídr. Prichiird, Lliuìiiiillen, ' >s myii (lysiryolioit yr ysijol iSul dileall y Testaraent Newydd, nis %wr\ sm jíyinhni-th. gwell i hyny yn ein hiaith ua'r gwaith dau sylw.—ör. lìofirris, v.mt. ypridd. Mae ýn fyr, cryno, a chyflawn,— Y Pnrch. A. J. Parry, Caerfyrddi*. Yr wyf yn Jaarnu mai cytillun yr Esboniad hwn yw yr ttnipr aynlluit cywir í esbonio y Testament Newydd, a daw yr amser y mabwysiedir ef yn sryrTredino! «an esbonwyr ereiU,—X diweddar Barch. lì. SaberU, Plasyumonwn, Ourwea. IÍ3P Òerbÿiüodd ijr Esboniad hefyd gymmeradwyaeth mwyaf brwdfrydig lliaafä unigulion ereill, a'r waiy Gymreig yn gyffredinol, tra yií cael ei gyhoeddi. AtteuAfí-WŸ'] LLANGOLLHN: , YN SWYDDFA Y "GRÈAL" A'R "ATHBAW," GAN W. WILLIAMS. Pris.Tair Ceiniog. —i. '.t, 1', je.+ Llyfr y dusbaith Cyntaf, Ss. 1,1 y cant; Llyfryr Ail Ddosbirth, 8s. y cant.-gj