Symud i'r prif gynnwys

r'l '., i 0 I 0 «**Holwvddoreg Titue Lewis, f$* Catechis-n y Beìy Idwyr, llo , Catech -• ẁw^es isra y Plant, lc., y catjt. 63.60."» Cyf. xjpmn. Y GREAL. I IONAW'R, 1889. CANVS Nl AllWN Nt ODIM »» ERBYR Y G«VHI0N£OO. OND OROS V 0W1RIONEDO."-l»AUl. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Ofergoeledd crefyddol yn mysar Ymneîlldu- wyr Cymra. Gan y Parch. John Jones .. 1 Piwm wrtb odreu Seion. Gan y P»rch. J. Griffiths............ —HBt.............."— * Yr eelwys Grisàonogol. Uan y Paich.S. P. Edwards .................................. 6 Yr Iuddewon o Malachi hyd Ioan Fedydi- iwr. Gan Mr. Henry Evans.................. 9 Nathanael. Gan y Parch. 'P. V. Kvaus...... 11 NODIADAU ACHLTSÜHOL,— Bedydd hynod.......................................... 15 Ttwtsbwau o WAHAirflfôFsnsirnD,— Penderfyniad pagan dyehweledig yn nifhylch ei Feibl.................................. 16 Y fi'ordd i dori'rddadl ,........................... 16 Rheswm am briodi esŵn -------................. 16 Adolygiad t Wasẃ,— ~sV$hy am I a Oong egatipnalist? ............... 17 Cìtn k's Foreign Tueological Libt ary ......... 18 Eshoniad y Teulu ................................... 18 Geirtndnr yr ysgol Si»Vibnthol ................. 19 Ein Hii'fi gaeth Deirplyg.........._............... 1» Gweithîìtu Herw ...................................... 19 BARDDONIAETH. l'r rhai a'i carniit ef. Gan y Parch. H.O. Williams........................................... 20 Ein haiifarwolion.. Gnn Beiw .................. 20 Beddargraff <ían y Parch. Evan Jones ...20 Y dall, y mnd, a'r byddar. Gan Mr. H. Gwynedrt Hnghes ............................... 20 Y Cyfryngwr. (ínn MHChrneth Mòn........ 20 Marw i'r iiyn duwiol. 'Gan Mr. W. Jones.. 20 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Gbwadol,— Cjpd'em dros y gwahanol feusydd............ 21 Ápel at yr eg'.wyst ar ran y Genadaeth...... 21. HANESION OYrARfODTDD,— Cyfarfod Chwarterol Artfcp ...................... 22 Unrieb ycgoüon Sább«(|íol Bedyddwyr Cyturu .....................«........................ 22 Rhýl...............................-.>....................... 23 Rhuddlan....................*............ ........... 24 bedtddiadai7 .................,......................... 24 Galwadad......................................-.......... 24 Darlithiau ............................................. 24 Mabwgoffa,— Mrs. Ruth Davies, Moeladen, Corwen ...... 24- Adoltgiad r Mis,— Gwleidyddineth....................................... 26 Y wçinydditiétb yn inet.hu gwneyd ei gwaith............................................. 26 1 Ar^lwydd Hartington a*r ClwbCenedlaeth- oi Rhyddfrydol...................................... 26 Mr. Gladstoneyu yr E.ut End .................. 26 Jotm Br^ght ...................................;.....'. 26 ' Y cleddyfnn Germanaidd ...................... 27 ! Y'Oynghorau Sirol............................. ...... 27 AMBTWIARTHAtT,— Yr wythnos weddto yn nechrep y flwydd- yn 1S&9........................................•-••• 27 Yflwyddynl883........<........................,-• 2S LLYFR A ODYLAI F01 YH MEDDIANT POB EEDYDDIWR. ESBONIAD "GYNDDELW." Pris, vn Sheets, £\ Oa. 6rl.. mewn Ciotn. £' 6s , ac mewn Persiaà Ualf. £1 12s , Gwahoddwn svlw Douharthwyr y GREAL yn (ryffredinol at y pricdoldeb Mdynt i ffurfio CLUBIAÜ ar ddechren y ftwyddyn bon tnag at roddi cyfleusdta i*w ddarllenwyr lliosog i bwrcasu yr Esboniad rbngnrol a gwetthfawr nchod. Caniateir y chwecbed yn rhad iddynt am-eu trnfletth, neu rhoddir chwech i 'uurbyw GLWB am ttris pump o gopiau. Cychwynfr y Cliibiau yn ddioedi, a_ gwneler pob ymdiech i gael ein pobl ieuainc yn g'ytfTe<ìm«|i yniuno â hwy. i,í,ANGOU,KN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A*R "ATHRAW," GAN W. WJLLIAM8. Pris Tair Ceiniog. «- Llyfr A, B, ö, |C.; Llyfr y Dosbaith Cyntaf, &s. y cant; Llyfr yr Ait Ddosbarth, 8s. y cant. "=©81