Symud i'r prif gynnwys

; " ... . •^HolwyddoregTitus Lewis, 2^c; Catechism y Bely.ldwyr, ljc; Catechism y Plant, lc, y eant, 6s.*6c.*S* Cyf. XXXVIII. Khif447. 7 GREAL.. MAWRTH, 1889 CAMYS Ni ALIWII Nl DOIM VII E1BTM í OWHIOMÎDD. 0*0 OR0S T GWIRIOMEDD.--PAUI. Y CYNNWYSIAD TRAETBODAU, &c. Pregetb angladdnl y Parch. N. Thotnas. (inn y Parch. (îbarles l>avies................. 67 Crynhodeb o hnn.es yr ystol Sa.bbathol o'r liechrouad. (ian y Pareh. T. Moigan..... 65 Y dyn croes mewn eiflwys ........................ 67 Atebion i chwechoofytnadaii ar '•'iyfryng- wrineth Crist." Gan M>. W. Williams .. 68 Gostyngeiddiwydd. Gan y Parch. W. Maunce............................................... 73 Yr efeneyl yn lefeinio China...............».... 79 YC.nsr.j................................................'. 7» Diwedd y flwyddyn Genadul.................... 7» HaîíHSIOÎÍ CTFARFODTDD,— Arholiad ysgolion Sabbathol Bedyddwyr Arfou, 1188............................................. 79 Ttwtsbsaü o Wahanol Fbüstdd,— Y canu mawl yn Nghymru........................ 75 Anoi.TOiAn t Wapg,— » v Philosophy and Reügion .............,............ 76 The Pre^ehers of Scotland ........................ 71 Cyfhodolion............................................ 77 BARDDONIAETH. "Heb Ddnw, heb ddim." Gan Abiah ...... 77 Y flwyddyn yw m dyddadnr. Gan y Parch. Ioan Gwyndud .Tuiies...................... 78 BeddargrafTgwiaig rinweddol. Gan Mach- raeth Môn............................................. 78 HAÜESION CREFYDDOL A GWLADOL Y Gongl Gbicadol,— ^Y newyn yn China........................... Bedtddiadau.......................................... 80 Dablithiau..........................................i.i 80 (ÍALWADAU................................................ 80. Mahwgoffa,- Am amryw o Seion, Cefn mawr................ 80" Y Parch J. 'George, Gravel........................ 82^ ADOLTGIAD T MlS,— Beddau eingwroniaid............................. 82' Y Gwir Barchediií Dadau yn Nuw yn yro- ITyfreithio â'u tîilydd............................ 88 Agoiiad y Senedd............................n-t&itSê, Drnnnoeth wedi y frwydr......................^Tfc-" Y rmi'»a Mr. Pam6ll.............................. 84 Ambtwiabthau, 78 i Nodiadau Uênydábl .. Yu y H'ing, ESBONIAD Aft Y GALATIAID. Yn cynnwyB Diwygiadüu Cyfteithìadòl, Nodiadau beirnadol ac eglurhaol, ac Amlinnelliadau Pregethwrol. GAN DR. ROBERTd, PONTYPBIDD. j ■' N 4\ — ìny wacg, a daw allan yn fUan, pris Swllt, Hanes GymmanfaoeddyBedyddwyryn Nghymru. GAN Y DIWEDDAR BARCH. Wm. JONE3, CAERDYDD. Pob arcbebion i'w gyru at y Pat'ch. J. H. MUt; 10, Jame» Sireel, Itimlh, Cnrdiff, Yn y wasg, pris 2c, LLYFÜ TONAÜ AC EMYNAÜ IV canu yn Ngbymraanfa Bedyddwyr Caerfyrddin ac Aberteifl. yr hon a srynneür Mawrth a Me-cber, Mehefln lleir a'r 12fed, 1889. yn Poiitrhydf'önditaid. Yr arohe» ioa, gyda blaendal, i'w banf«n i Rev. T. Ji, Morgam, tiapttii Miuúler, Swuddffÿnnojä, Yttradmeuriy, It.S.O. T I,LA\(ìOLI,KN: ARGBAFFWYP YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAM8. Pris Tair Ceiniog. j_* ■ Llyfr A, B, C, 'e.; Llyfr y Dosbarth Cyntaf, os. y cant; Llyfr ýr Ail Ddosbaith, 8s. y cant. f»