Symud i'r prif gynnwys

_ ■ 'Hol*yddorog Titus Lewis, 2jo.; Catechism y Bely ìdwyr, ljo ; Catecbisra y Plant. lc, y cant, 6s. 6c.-©8l Y GREAL. MAI, lcS89. "CANYS Ni AllWN Nl DOUW "N ERBYN Y GWIRIONEÖO. Ofia OROS Y GWIRI0NE00.--PAUI. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Ilyder y gweinidog yn yr efen^yl yn han- fodol i lwýddiant ei weinidogaeth. Gan y Parch. Ẅ. Samuel.............................. 118 Ymsitrliadau dnnglyd y byd. Gan An- lanwr................................................... 1Ib Ymdeithiad Israel yn yr Aipht. Gan y l'arch. J. Griffiths................................. 122 Yr Iuddewon o Malachi hvd Ioan Fedydd- iwr. Gan Mr. Henry Eraus.................. 123 Congl yr Efrydydd. Gau y Parch. W. Jones...............................................-. 129 Adoltgiad t Wasg,— SystematicTheoligry .............................. 131 BARDDONIAETH. Criet yn noddfa. Gan H. C. W................ 132 Y modd (foreu i drenlio y Sabbatb. Gan *Mr. loau Towy Thomas ........ ............. 132 Críst yn fywyd. Gan Mr. E. Cregfryn Edwards .......................................... 132 Y rhosyn. Gan Machraeth Môn ............ 132 Yranadl. Gan Idwal.............................. 132 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol, — Cenadaeth Llydaw ................................. 132 Mr. Caine a'r Genadaoth unwaith eto ...... 133 Bedydd neillduol yu Kobe, Japan............ 133 HANBSION CtFABFODTDD,— Cyfarfod Chwarter Dinbych, Fflint, a Meifion .. ........................................ 133 Cyinmanfa Le'pwl .............................,... 134 Bhdtddiadaü.......................................... 134 Dablithiaü............................................. 134 Galwadau ............................................. 135 PmoDASAü*............................................. 135 Mabwgoffa,— Am amryw o Seion, Cefn mawr ............... 135 Mr. E. H. Edwards. Clocaenog.................. 136 Mr. Grifflth Jones, Caerynarfon ............... 137 Gwilyni Oswald, Oroesoswallt .................. 138 4 Parch. John Geo*ge, uravel, Maesyfed.. 138 Adoltgiad t Mis,— Helyntion y mis .................................. 139 Y Parch. J. Ki!shy Jones, a Mr. W. Williams, {(ìwiiym Otwatd.) Croeaoswallt 110 Cytndeitbas Heddwch a'r Cymry ............ 140 AMHYWIAliTHAU, Cyfnodolion................ 140 Yn y Wasg, ESBONIAD AR Y GALATIAID: Yn cynnwys Diwygiadau Cyfieithiadol, Nodiadau beirniadol ao eglurhaol, ac Amlinnellíadau Pregethwrol. GAN DR. ROBERTS, PONTYPRIDD. ________________ Yn awr yn barod, pris Swllt, Hanes Gymmanfaoedd yBedyddwyryn Nghymru. GAN Y DIWEDD4R BARCH. Wm. JONES, CAERDYDP. Pob archebion i'wgyru at y /WA. J. H. Miles, 10, James Slreet, lioutli, Cardiff. I!" Yn awr yn barod, pris 2c, LLYFR TONAU AC EMYNAU I'ir cann yn Nghymmanfa Bedyddwyr Caerfytddin «c Aberteifl, yr hon a «rynnelir Mawrth a.j Mercher, Mebefln llear »'r 12fed. 18^9. yn Poiitrbydfendiiíaid. Yr archebion. gyda blaeudnl, i'w hanfon i /ícr. T. li. Murgans, baptist Mtnister, Sivyddffytin'>n,\ Yttrudmeuriy, lt.S.U. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN .SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAM8. Pris Tair Ceiniog. «"Llyfr A, B, C, jc; Llyfr y Dosbaith Cyt.taf, 6s. y cant; Llyfr yr Ail Ddosbarth, 88. y oant. -®R