Symud i'r prif gynnwys

.. .*:/,.■ 9S- Llyfr A, B, C. 4c; Liyfr y Dçabarth Cyntaf, 68. y cant; Llyfr yr Aíl Ddosbarth, «s. y oant. -&■ Cyf. XXXVIII. ÌUif454 Y GREAL. * HYDREF, 1889. "CANYS Nl ALLWN Nl ODIM YH ER3YN Y GWIRIOJIEDD, OND 0303 Y GWIRI0NEOO."-PAUl. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Yr esrtwys yn methu—paham? Gan y Parcb. 8 P. Edwards........................... 263 Adsroâon gweimdogaethol. Gan y Parcb. EnochWilliams.................................... 256 Yr un Cyfryngwr. Gan y Parch. E. Thoraas.........................................••• 259 Hntidny rbwng cromfachau. Gan y Parch. O. Daties......«.;................ .................. 261 Yr luddeworio Malachi hyd Inan Fedydd. iwrr Gan y Parcb. Henry Evans ......... 265 Ehai pethHU wyf yn gofio. Gan y Parcb. B;D. Roberts................................./..... 2G7 TWTSBWAU O WaHANOL FbUSTDD,— Y Bedyddwyr yn Rhyddfrydwyr mewn gwleidyddiaeth............„...................... 271 BARDDONIAETH. Llinnellan coffadwrinethol ar nl Mr. Rob- ert Williams. Gan Mr. Ed. Pritcbar i... 27S "Adnodau dyrys y Testament Newydd." Gan Machraeth Môn .......................... 274 HANE8ION CREFYDDOTJ A GWLADOL. Y^GtwoL Gbwadol,— 0,^ Y Gehadaeth......................'..,.,;.....;........ 274 Cenadon uewyddion............................. $;$ ■Cyllid y Genadaeth am ỳ flwyddyn yn tfer. tynu Mawrth 31ain, 188».................... 275 Cyrddau yr Undeb yn Llandudno a'r Qen- a'laeth................................................ 278 Cenadaeth Llydaw ................................ 276 Hanesion Otfabfodtdd,— Cyfarfod Chwarterol Dinbych, Fflint, a " Meiiión......:....................................... 276 Sàlem, Llangyfelach.............................. 276 Betblehem, Pantywaen.........,„............... 276 Glanwyddea.......................................... 276 Calfaria, LlaneM .................................... 277 Bedyddiadau............••'••j#á.....r.......••...••■• 277 Galwadau .............................'...„............ 277 Dablithiaü................................í..,ẅí...... 277 Mahwgofi-a,— Mrs. Hughee, Dolbiryd, Llangollen......... 277 Mns. Morrts, R< se Bank, Birkenhead ...... 270 Adolygiad y Mis,— Ymweliad Churchill â Ohymru ..............'. 279 Chamberlain a'i freuddwyd newydd... ..... 280., S.-ifind allan a buddygdliaeth gẃeithwyr Porthladd Llundain .. ..........................,280' Llytbyr-gludwyry brifddinas a'r wlad ... 280 Aelodau Seneddol Cytnru...................-... 280 Ambywiabthau,— yodiadau llgnyddol...................<**>.....•*•■• 280 --------} \ ' ------- : i l'ns, llian, 3/6, posifree, blaendùl, Y CYSSONYDD YSGRY T Jí YRO L , Bef cydgoidiad 700 o ymadroddion arwrth darawindol, banesyddol ac athr&wiaetbol ......?'''' y Beibl, aeglurir yn ughynihorth cant or beirniaid galîuocaf. .,.; /•;'■'' OA*î Y PARCII. T. FRIMSTON*. G4RN. Yr archebion i'w banfon i He«. T. Frimttnn. Uirndolbenmàbn, IÌ.S.0 , Cirn'irtmmhire. —---------------------------------------------------------------------------------------ÿ________;_____________________ ■ ■•* • ___________i_________-_—i___________________________- ^ ESBONIAD A.r'y" GALÄTIAID: Yn cynnwyB .Diwygiadnu Cyfleithiídol, Nodiadau heirniadol ac eglurhaol, ac Amliinielliadau Pregethwrol, GAN DR. ROBERTä, PONTYPRIDD. Pris íf., drwy y Post, ls. Ijc, Hanes Cymmanfaöedd yBedyddwyr yn Nghymru. GAN Y DIWBDD4R BARCÜ. Wm. JONE3, CAERDYDD. Pób arohebion i*w gyru at y I'urch. J. H. Mtl*$, 10, Jamm St'regt, £»nth, Curdiff. ',' ARGRAFFWYD YN SW/DDFA Y "GREAL" A»R .'ATURAW," GAN W. W1LLIAM8.