Symud i'r prif gynnwys

/'T»; «S-Llyfr A, B. C, ■ S ' u.'..! '=v Jäf ^' : *'í *, " '<■£■"* ' -!>!v ' i . ,'' . • -' ,->',, > ' Tìl f Do»&arth Cyntaf. &s. y cant; Llyfr yr Aîl Ddosbarth, 8s. y cant.''*!* W\ 'M Cyf XXXIX. ^ Ý GREAL. TACHWEDD, t«90 CANYS • ■ ALLtfN Nl DDIM *H ERBYN Y GWÌ3I0HEC0, OHD CRDS Y CWIRI0nE90."-PAUl. Y CYJSNWYSIAp. f3 I TRAETHODAU, &C. Nodweddic n gwahaniaethol y pedair efen- gyl.............................................:• 2«l Armerchiadau mewn cyfeillachau eglwys- ig. Gany Paroh. R. Jones.................. 286 Beibladdoli'aetti (Hibtiulutry). Gany Parch. S. P. Edwarfls....................................... 288 Bedydd y #estaniei.t Newydd ac eroyn- yddiaeth sectol. Gan Mr. W. Roberts... 2S>0 Gwebsi tb Ysgolion Sabbathol. Gan y Parcb. J- Gr,iffitha................................. 294 Adoltgia» t Wasg,— Clarfc'sForeignTheoloffical Library......... 301 Handbooks for B;bleClusses..................... :1"2 Llyfr Genosis.....................•.................... 302 Chwech o Antberoau ........... •......••......... 802 Hawlian bedydd ar fywyd crefyddol......... 302 Cyfnodoüon ........................................... 3«£ YPregethwr .......................................... 305 BARDDONIAETH. Adgoflon hiraeth. Ghn Miss Jane Roberts. 303 Asyn Balaam. Gan Machraeth Môn......... 804 Ygyfeillachgrofyddol. Gan Cyfaill......... 304 Yr angor. öan Mr. Ü. Davies.................. 304 Gair y bywyd. Gan Mr. B. CreiRfryn Edwards .........................,;................. 304 HANEStON GREFYDDOL A /G'WDADOL. Y Gonol Genadol,— LJN Undeb y Bedyddwyr ..................'......u.... 804! Hanesion Ctitarfodtdd,— Cyfarfod Chwarterol Arfon....................» 306 Cyfarfod Chwarterol Môn ... ...............807 Cyfarfbd Chwarterol Dinbycb, Fflint, a Meirion................................................307 Staylittie................................................«08 Ainon, Harlech......................................308 Bedtddiadau.......................................... 3Q8 Darlithhu.............................................808 Galwadau ............................................. 308 Adolygiad t Mis.................................. 308 i' h WILLIAMS, Frinter, áçc. Llangollen. Ar werth qan W. Esboniad ar y "Testameiit Newydd. GAN Y PARCH. R. ELLIS, (CYNDDELW.) Cyfrol I.—Sheets, 6s. 9c II__ " 6s. 6c « ni.— " 7s. 3c Copi cytiawn " lp. Os. 6c PHISOBDD. . üloth, 8s 6c.........Persian Calf, 10s. 6c. .. " 8s. 6c......... „ •' '« 10s. 6c. . " 9s. Oc.......... " " lls. Oc. Ip. 6s. Oc lp. I2s. Oc ÇTMMíîHADWTASîTHATff I'B CÍWAITH. Yrnae'BsboTiiad ar yr Ysgrythyrau Cristionogol, jranyParch. R. Ellis. t£0 ddelw,> yr uu gwerthfawrocaf a gawsom eto yn Gymraesr. Byrachyiniwi^(*»wr; llîiwor mowii ychyiiiff.—Y diwetidur Bircà. Johtt Williami, Rhos. yF^ Rhydd i &i yr amrywiol dd*r)leniadau, ac felly, Cawn ,v cyfieithia'trf'^"1 9v,,d yn bod. Cawn*ganddo hefyd, trwy uymhorth banesíaetb, oleuni grfÄnaa oe ld dywyll o herwydd dyeithrwch o hyn: rhydd hefyd awsrrym»» addysgiadol, b'iddiol ia>vn, arddiwedd pvrasrrnph uea bennod; ac yn û<liif*foà*1''rh'ydd i ni Ysgrythyran Cyfeiriaiiol, fel y eallom farnu pethan ysbrydoi* geiriau ysbryd- oleditr.— Y diwedttnr üdr. l'richard, Liangutlen. Os myn dysayolion yr ystjol Sul ddeall y Testament jW*r2à,.ni*&*n, t>r*. (jymhoith gwell j hyny ya 0in hiaith na'r gwaith d**.,^1!*1-"Dr, Hot>erts, P./^í Mae yn fyr.cryno. a çbyflawn.-T/•. >*. ^Ŵ'^Ç^JHŴ cywlr i Yr wyf yn bamu mai dynllun /' Esboŵi esbonio y Testament Newydd, íwwff* gan esbonwyr ereill.—r diweü^e^'e^, " ,<r'y*i«tìirV;j^ gyffr«Stinól yfòẃê o «mtfaionJtfÙlW* W*? Gymreig ffn gy&b&ünol, t*m- ÿn caél«* WàoedtR. *'~ ■;'... - 2$___ , ,.*. .>■ ,.-■, JiLÄNGOLLEN: \ ARGIîA/l^'jei 'A tmYHOEDDWYD ôAN __" Pris Tair Ceüúog- Élln W. ẄILLIAH8, m^. rrj„j. ij ^ (Holwvddoreg Titus Lewis, 2ÌC. Tn JLÌOlW^'tldore» ÍCatechism y Bedvddwyrfìjc. lCatéohjsm y Plant, lcÿoant, V Cymhwys i bob dosbarth. . „ \ Ar werth yn Swyddẅý %6c.) Gbbaí. , '•'#..'''' „.'-x'