Symud i'r prif gynnwys

'Lly'fr A, B. C. ìc; Llyfr y Dosbarth Cyntaf, 8». y oant; Uftr yr Ail DdoBbartb, 8s. y ,»nt. *Ŵ Cyf. *I^. T^TEEAL. IONAWR, 1891. ^^...................™................—.....—■....................*£ "CANYS^nAUWN Nl DDIM YN ERBYN Y BWIRIONEDD, 0N0 OROS Y GWIRIONEDD.-.-paîii. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, *C. Ein pobl ieuaincaiîwaith renadol cartrefol. Gany Parch. W. Morris, P.Ü.G.S............ 1 Atmeichiadau rnewn'cyfeillachau eglwys- ig. Gan y Parch. R. Jones..................... 4 Rhai petbuu wyf yn goflo. Gan y Parch. R. D. Roberts ....................................... 5 Pieseunoldeb Duw : ei natur a'i ammodau. Gan y diweddar Barch. W. Roberts......... 9 Dyledswydd Cristionogion' tuag at yr an- nychweledig. oan y Parcb. S. Robetts... 10 GwEBSI tb Ysoolion Sabbathol. Gnti y Parch. O. Davies.................................... 13 Adoltoiad T Waso,— The Pulpit Commentary ........................... 16 The Peoplo's Bible.................................... 17 Cyfnodolion ............................................. 17 BARDDONIAETH. Tŷ fy Nbnd. Gan y Parch. H. C. WillÌHtns. 18 Mertbyrdod Stepban. Gan ;vlr. R. Abbey Williams ............................................. 18 Deigryn biraeth ar ol Mr. Bichard Roberts. Gan Meitfant.......................................... 19 Cusan Judas. Gan Deiniol Derfel ............ 19 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gosol Genadol,— ConprlGanadoly GHEAiam 1891 ............... 20 Chiua ...................................................... 20 Congo...................................................... 20 l Ein llong Genadol y Pcace........................ 20 I Uyfeillion y Genadaeth yn blaenu ...,[[...... 20 Hanbsion Ctíarfodtdd,— Y Cyn(?bor Annghydffurftnl Cymreig......... 21 | Llansacttfraid, Ulyiidytrdwy..................... 21 i Brytihyfryd. Abertawy.............................. 22 | Castle Streeî, Llanguiien........................... 22 Bbdtddiadau ................,......................... 22 Dari.itiiiao ............................................. 22 Galwadau............... ............................. 22 Mabwgoffa,— Am amryw o'r Garn ......................... 22 MissLaura Davies, bootle........................ 23 Adoltgiad t Mis,— Cwymp Mr. Parnell ................................ 24 Y Dr. Kuck a'r darfodedigaeth.................. 25 Stanley a'i adran olaf .............................. 25 Y Cyngrair Hbyddfrydig........................... 26 Amrtwiaethaü,— Hanesynau am Whitfield.......................... 26 Hdrycb ar y pretsethwr.......... ................. 27 fìwinoueddäu gwutth eu hystyried............ 27 Y Gair................................................. 28 Ystndeeaeth y Bedyddwyr___.................. 28 Fel y mae ereill yn ein gweled.................. 2a Manion ................................................... 2ff Copi cyflawn *■ lp. Os. 6c......... " lp- 6s. Oc " lp. I2s. Oc. CYFROL LXV — PRI8 ìo. YN FISOL. ' YR ATHRAW: Hen Gyhoeddiad yr Ysgolion Sabbatbol, addurnedig â Darluniau. GOLYGYODION : Parchediyion H. WILLIAMS, Nantyglo; a Dr. ROBERTS, Pontypridd. Ar werth gan W. WILLIAMS, Printer, <ÿc, Llanyollen. Esboniad ar y "Testament Ncwydd." GAN Y PARCH. E. ELLIS, (CYNDDELW.) PKISOEDD. Cyfbol I.—Sheets, 6s. 9c......... Cloth, 8s 6c......... Persian Calf, lOs. 6c. •• II.— " 6s. 6c........ '« 8s. 6c......... " " 10s. 6c. " III— " 7s. 3c ......... " 9s. Oc ......... " •• Us. Oc. LLANGOLLEN: ARGEAFFWYD A OHYHOEDDWYD GAN W. W1LLTAM8. Fris Tair Ceiniog. H-% i i (Holwyddoreg Titus Lewis, 2.Jc. ^ OlWyaaOreg" \ Catechism y Bedyddwyr, lìc. \ * ° lCatechism y Plant, lc, y cant, 6s. Gc.J Cjmhvys i bob dosbarth. Ar ^erth yn Swyddf'B y Gbeal.