Symud i'r prif gynnwys

«í»-Llyfr A, B.C.-ic; Llyfr y D jsbarth Cmtaf, Ss. y cint; Lly.fr yr Ail Ddosbarth, 88. y c9nt. — ------IMMgMjìaaifŴÉMaaBWMMBMIMIMMM ■ ' 11111 ■Milll»—!!■!■.....IWilirimrr»lT Cyf. XL. Uhif^O. Y GEEAL. %, HHAGFYR, 1891 -w - "CAHYS Ni AUWN N! ODIM VN ERBYN 1 GWIRIOHEOD, D^ORÿS V.G«IMÉNED3>-PAIJ^ .....— 4..............-*-■--. —.& ■■>■■-'■ * y Y GYNNTOSIAD.' :i ■■ TRAE'fflODAU; 2t«^... , Beth a cynjíwysir iiiewn«e!odaeth etîlwýB^- tiç? Gau Or. B. D. Kvau3....:..:...........,. ÍÖ9 Hunanddiwylliatit. Gan y Ptirch. W Evat,s, G.T.S.C.......................^,...,.;;..... 313 Gwebsi tb YsooliÀw Sabbathol. Gjut y Parch. I. Janies___(.....................'."......... 319 Adoltgiad t W*6e,— The People's Bible '..*....................."fêtft 324 The l'nlpit Commentary.................•.•"..5....V32i Books which nifluonced our *ord arid.bis Apostles ................:................'...,'-..... 821 Hanbsion Ctfabfodtdd,— rtà.cstyn ..............r...............,....".*............. «27 Howoy, ger Llatidnlidod ...................:..• 327 Bethèl, Caei-gybi ....1............................... 327 Machynileth,..;.........;............'.................. 3í" BHDYDDIADAffJ.-......r............'....?.............. 3-7 "/.■ Galwadaü.............;.................9............ 327 Mabwgoffa,— Mr. R; Roberts, BrynyrefaU, Llanolidan... 327 Mr. Kdward Joues .................... ............ 329 BAEDDONIAETII. [•- *3fowy'n rnyn'd i'r nef. Gan y Parch. J. U. ^Oonea,......................................^......... 32» -h^ Gweddi yCrtbtion. Gan, Carudyh JLftu...... 825 HANESION CI!EF YDDOI,M < GÜfcADOL Y GoNOLlÌElfADOL,— .^PF ' » Oensdaett) Llydaw ........ •ý.--\.......■•••*,,. 325 i Y Ctnnwtsiad Adoltgiad t Mis,— •• .- . ' Cwytnp ParnelliaetTS ...............•<«•......... 3íi0 i Y Toryuid a'rUuiíebwyr wetli.ett syfrdanu 330 «twuimr,- Nodîädau 116nyddol ...... 330 331 C¥p,'pL LXVI. —PKIS lc. YN FISOL. — YHt ATHRAW: Hen Gylioeddajid yv Ysgolion Sabbathol, addurnedi^ â Darlunian. oor.YOYumoN: ParcheÌi'iìlon H.)WILLIAM$. Nantyglo; n Dr. IÌOBER rs. Pantypt idd. Ì'ris 3c, tlrwy ÿ„pG8t 3^c, t'w yae' uun yr Atedwr, ILU'IAM CAREY, D.D., IAÍiTH CENADAETH Y BEDYDDWYR. Y PARCH. H. C WÍLLIAMS. CORWBN. ___•mHi CHÂ'ẄLWr ' /'.'• G -----_:-------U—-----------1 Yn y tettsu. ac i fud yn barnd yn,gyuhar ddechreu y flwi/ddi/». ESBONIAD AR ACTAU YR ÁPÖSTOLION, Mewn cyfros o Ddarhtboedd 3filurhaol ac Ymarférol. Gjfj|a Uíbwb ó tíítdiadau a Darlleniadati, gan Y PARCH. OWEN DAVIKS, CAERyNAUFON. ÄjAd argrafflnd, 640 o dudalennn, wedi e1 rwymo yn hardd mewn clnth cryí. «ÿ"Ar ol íliwedd y flwyddyh hon, Lltfb tb Actaü fydd mtjes llafur Vsfíolion Sabtwthol Bedyddwyr OÿtÉru. -«j^.; " C.yt ehorwn bawb a garant gael esboniad jfrtleu ac ytttTrferol ar Lvfr yr Actau. ac yn enwedig ' ein-pobl ieìiainc,! fyrm ygwaith gweithfawj-4rwu,a'i ddarlleu yn ofnlus ac ystyriol."—Sitrttt tínmtr.' " Y-tnae yn eofgolofn p ymchwiliatr^Ä'mh, o graffder ac yni nnwr, ac yr ydym 'b galon yn I ijí'idyiD.uiio lledaoniad helaeth i'í.gyfrOl."—T Dy*ardydd. :'tí '"Geilw ^ylw at tai gwirioneildati n ymddengys wedi eu hannehoflo yn llwyr gan lawer yu v byd 1 'irabristic ' öriét,J Uylent werthu wrthy mtfoedrfÿn ein hysgcll'ion Sabbathol. ac yn tnysg aelodau a gwrandawyr] 'P' ein begltysi"—Y» ATHBAW. l-0b archabiua i'w l.arijln al t/r Awdwr. LLANGOLIiBN: sARGHAFFWYD ^ CHYIIOBDDWyD' GAN W. WILLIA Pris Tair eeiniog. \/ra m . TT i * - /Holwỳddoreg Titus Lewie, 2ic.. V Tri Holwyadoresri^e^'sniy Bedyddwyr. ìjc. * . j- 111 J C JlCateohístn y Plantrlc, y^ant, 0s. Cc.f ^Symhwys i bí.b dosbarth. Ar werth yn Swyddfa y Gbsal.