Symud i'r prif gynnwys

®*"Uyfr A, B, 0, jc; Llyfr y Dosbarth Cyntaf, 6s. y cant; Llyfr yr Ail Ddosbarth, 8s. y caPt'"'®* *"*' I--...... ~T~I1|- ■ " ■! I I IIIIIIIMMM jy^ (jt x( Jcj Á Ji — CHWEFROR, 1892. V- CÀNYS Ml ALLWH Hl DD138 ¥H ESBYH Y 8WIRI0NEDD, OND OROS >JẀ.fe 1E0D,"_PAUl. Y CYNNWTSIAD. % * TRAETHODAU, 'ftc. Y diweddnr Mr. VV. Williama, LlangoHen. Gan ei Fab, R. R. Willifiins. Gyda Uaiìlun 29. Rhai pethati wyf yn gofîo. Gan y Parch. B. D. Roberts ...................................... 34 GoaoiiLant yr eglwya. Gan y Pareb. B. D. Thomas, D.D..........,............................... 36 Camolyeiad ar olud daioni Dnw yn cael ei gywiro. Gnn y Parch. [, James, Rhuthyn 41 Dylodswydd penau teuluoedd tuag at yr ysgol Sabbathol. Gan Mr. R. Morris...... 43 ADOLTGIAl) X WA8S,— *â The Polpii Commentary ........................... 46 Tho Ligbtof theWorld............................. 46 Oyfystyron y Gymraeg............................. 46 Oyinodolion ............................................. 40 Oeradaeth Llydaw a'r V mlwyddol ......... (Jenadaeth Llydaw ,;-**V. - -,■■; -■V--'Ẅ' HAÎÍESION CrFABFODYDD,— *f'.-''' 60 51 Cyfarfod ChwartorolMôn........................ Cyfaifod hannor-blynyddol Oinbỳcb, &c.-'' Adroddiad pwyllgor rhanu Cymmanfa D>"- K(, bych, &c..............................f..............'■• °£ Athrofa Llanfrollen.................................... Ä Calfaria, Morthyr Vale........................'■■■ - £, Atbrofa Hwlffor'dd ................................... w SiARDLV;NlAETH. m ■: Y diweddar Mr. W', Williams, Llangollen. Gan Mr. H. R. Williams........................ 47 L'narol^. Gan Mr. í>. E. Huprbes ............ 48 Er cöf ajp >tí"'s. C. Lewis. Gan J/uchrai'lh Jlôn ..'..."-".:..';......;.,.,.............................. 48 Er cof am Miss Ellen Oweri. Gan Muchruelh i JÎ3*...................................................... 48 Y !.'ẁ*ynt. U'in Mr. E. Ci 'eigfryn Edwards". 48 ReúyTft&ÌJÌÙtr^liltiidfnb.............................. 49 Arrij Noah. 'T0Êtk3laçltr'iidhMiìit.............. 48 HANESIÒN CRÉFYDDOL A GWL'ADOL. .Y GONGL Genadol,— ('hina ...........................•.'.'..........-.............. 49 Y casgliad can'mlwyddol.......................... 49 Manion CYFROL LXVI.-^.PBIS ìc. YN FISOL, YR ATHRAW: Hen Gyhoeddiad yr Ysgolion Sabbathol, addurnedig.âDarÌnniaii: golygýüdion: Parchediçitm H. WILLIAMS, Nantyglo; a Dr. ROBERTS, Pontypridd. Hanesion TAi.pyREnio.............................. °3 ' Bedsddiadaü .......................................... 53 Galwadau............................................... 53 Dablithiau ............................................. 5äj Mabwgoffa,— Mrs. Williams, Mountainash ............... ..... 54 Adoltgiad t Mis,— Marwolaeth yDuc a'r Cardinal.................. 54 Ergyd farwol ì'r blaid Undebol gan etbol- . ' -.vyr Rossoudale.................................... 66 ■ Amkywiaf,thatj,— Galludyn................................................ 55 Diwedd ymyfed aelod eglwysig........■.......... 56 Nid gorphwys hyd ar ol hyn .......;.....'.........56 Duwiolion dynion.................................... 66_ Gwahanol ddriniau...........................'......... 66 Dyn Iesu Grist.................,..'...................... 56^ .................:■.-!...........•*-....... ..«6' Ỳ/i y wasg, ae i fnd yn barnd mor funn ag tj yeílir, ESBONÍAD AR ACTAU YR APOSTOLION, GAN Y PARCH. OWBN DAYIBS, CAERYNAIIFDN. . /r Telerau neillduol. Er mwyn dealltwriaeth glir, býdded nysbys y derbynir archeblon am nnrhyw nifer yn ol 39. Cc. yr uu, y cludiad yn rhad. hyd nes y delo y llyfr o'r wasg; wedi hynỳ bydd y prís yn 4s. (ic. Bydd wedi ei rwymo yn aardd, ao yn cynnwys 640 o dudalenau ar bapyr da. Pris yr argraffiad cyntaf oedd fis. 6c Ni fydd eisieu yr arian nes y byddo y gyfrol yn barod, ond l^d tjti Itwylnsdud mawr i „ncl archebinn bu/ln. l'nb urcliebion i'w Itanfon at yr Andwr. •< ■ . ...... ' .■ ' "' ■'". LLMÍGOLLEN: AR6RAFFWYD A CHYHJpEJDDWYD GAN W. WILLÎAM8. Pris Taii* ÍJeiniog; ry\ • tt i j j (HolwyddoregTitua Lewis, 2Jc * ri tìOlWyaaoreg-jCatechif-m y Po.lyddwyr, IJc^ •- jfiaifcÈ,; -t \ Cymhwys i bob dosbarth. \ Ar -werth yn Swydjia y .Catechism y risjit, lc, y cant, Gs, 6cJ Gbeai»