Symud i'r prif gynnwys

y cmt; Llyfr yr Ail Ddosbarth, 8s. y cant.*=S» Cyf. XLII. I GREAL. EBRILL, 1893. CAMYS III ALLWä Si DDi.WYN E33YÍI Ÿ GWIHIOíJîDD, W 030S Y Q ;VIRI0M£D3."-PAUl. Y CYNNWTSIAD. TRAETHODAU, &o. Gan Llythyrsu ar hines duwinyddiaeth. y Parcb. T. Jones................................ 85 Pedr y erwadwr. a Jndas y bradyçhwr. Gan y Parch. Moses R iberts.....:............ 8S Ydiweddar Henadur E. MorBan.Nantysrlo, Mynwy. Gan y Parch. H. Williams...... 89 Yserolion Atexandna. Gan y Parch. J. Pickerinsr............................................. 92 Dweyd Amen. Gan John WestJones ..... 91 Sefydliad yr yssrol Sabbathol. Gan D. Ówen................................................... 97 TwrsBNAtr o Wahanol Feusydd,— Iesu, Gwasanaethwr dynion.................... 101 Cymmundeb â Christ yn unig foddiou sinteiddiad.......................................... 101 Cvfì;iwnhau yr euosr................................. 101 Maddeu a thrugarhau yn waith gorsedd... 102 Marchnad rhad ras................................. 102 (íwasanaeth cystndd .............................. 102 Prydnawnddydd bywyd............................ 102 Adolygiad y Wasg,— The Pulpit Comrnentnry ........................ 103 Our Lord's Sierns in St. John's Gospel ...... 103 "SoGreat Salvation".............................. 103 Cyfnodolion............................................. 103 BARDDONIAETII. G«lwad yr efentrvl. Gan lìhyd'lfub ......... 101 I Lilian Evans. Gan /.ii/rm....................... 104 Pennill cotf'ndwriaethol i íaban Mr. a Mrs. Evans. Gan H. N. Riclmrrtí>, {Neander). 104 | A GWLADOL. HANESION CREFYDDOL Y Gongl Genadol,— Y casgliad blynyddol............................. 105 Buez ar Zeo/=Llyfr poblo.^aidd Llydaw ... 106 HaSTESION CrFARFODYDD,— Gransretown, Caerdydd........................... 107 Cyfarfod Chwarterol Arfou .......:............. 107 Britrhton' Road, Rhyl .............................. 108 Porthmadog.......................................... 108 Bedyddiadau. Dahlithiau . Galwadau . Pbiodasau 108 109 109 Mabwgoffa,— Mr. John Prichard, Blaenau Festiniog...... 109 Adoltgiad y Mis,— Mesur attaliol Eerlwys yr Rstron............... 109 Cynllun dadwaddoliad'l Mr. Gee ............ 110 Hirprwyaeth dirol Cymru ....................... 111 Uniad Oolegau Bangora Hwlffordd ........ 111 Ambywiaethau,— Sefydliad HyfTofddiadol Oolwyn Bay ...... 111 Cynghor i neni....................................... 112 Annaharedíerwyd 1................................. 112 •'" Brodyr yrtym ni"............................... 112 Rheolau ìechyd da ................................. 112 Manion.................................................. 112 Allan n'r wasg ddechreu y niis hwu, Adroddion a Chaneuon; Addysg a C.hân, a Chrefydd. Gan B'. Cieigfryn Edwards, Garth, Llangollen. Pr.sOch. l'w gael gan yr awdwr. - . ' ' » Yn y wasg, ac i fnd yn barnd lua tìiwedd i/ mis liwn, Fy Ori.au Unigol; sef Gwaith Barddonol Richard Price, {Crych Itliel,) Afon Eithaf, Ruabon. Pris 4c. l'wgaelgan , yr awdwr., Yn y wasg, »c i fud t/n harod i/n fuun, Esboniad ar Epistoláu Ioan. GanyParch.H. C. Williams, Corwen. PYNCIaU YSGOL ar " Hanes Abraham," " Hanes Elias y Thesbiad," ac " Haces Jacob," gan R K. Williams, Llangolien. Ar" Ddull bedydd," a " Üeiliaid bëdydd," gan y diweddar Udr. Jones, Llatgollen. lc. yr un, neu <iá. y cant. Smmplau Ic. yr un. Ar werth yn Swyddfa'r Gebal. am flaendâl. TRAETHODAU AR "PEDYDD."—Y mae cyfiawnder ar werth yn Swyddfa'r Greal, am ls. 3c. y cant. Anfonor at yr Argraffydd, gyda blaendâl. LLANGOLLEN: ARGEAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. „WJLLIAMS. Pris Tair Ceiniog;. m . TX , -. -. íHolwyddoreg Titus Lewis, 2èc. ) ln Jl0lWYCla0re2;iCatechÌ8my Bedyddwyr, lèc. \ •/ ( ° lCatechism y Plant, lc, y cant, 6s. 6cJ ÍCymhwys i b)b dosbarth. ' Ar wèrtn ya Swyddfa y Gbeal. Blaendâl.