Symud i'r prif gynnwys

"Ltyfr A, B C àc Llyfr y D >sbarth C/ntaf, Ss. y Cint; Llyfr yr Ail Ddosbarth, 8s. y cant Cb Cyf. XLII. Khif500. Y GEEAL; AWST, 1893 "CANYS Ni ALIWN til OOIM VH E83YN V GWRIOiâEOD. ONO OROS V GWIRIONEOO."-PAUl. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Gweddi yr Arglwydd. Gan y Parcb. T. Lewis.'................................................. 197 Bywgraffiad y diweddar Barch. R. Fon!kes, 'Oefn bychan. Gan T. R. Jones ............ 199 Presenr.oldeb Duw eyda'i b >bl. Gan y diweddar Bnrch. W. Roberts ............... 205 Y diweddar Henadur B. Morgan, Nantyglo, Mynwy. Gàn y Parch. H. Williams...... 207 Ysgolion Alexandria. Gan y Parch. J. Pickering............................................. 210 Epistol Cyntaf Ioan—ei amcan, ei ddysg- eidiaeth. a'i nodwedd. Gan y Parch. H. Cernyw Wi'lliams ................................. 213 Gohebiabth............................................. 216 Adoltgiad y Wasg,— • The People's Bible................................. 216 Inspiration............................................. 216 More about the Mongols........................... 217 The Cambridge Bible for Schools and Colleges............................................. 217 Cyfnodolion..............................................217 BARDDONIAETH. Y diweddar Barch. R. D. Roberts, Llwyn- hendy. Gan y Paich. C. Davies a Mr. Samuel Davies................................... 218 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL- Y Gongl Genadol,— Y Gymdeithas Gyfleitbiadol..................... 219 Ein Cenadon yn gwrthdystio yn erbyn yr awdurdodau........................................ 219 Llafnr y chwiorydd yn India ................. 220 Sefyllfa ein Cymdeithasyn awr o'i chyrn- haru â'r hyn oedd ddeng mlynedd yn ol. 220 Seren Gi/mru ar y Genadaeth a Sefydliad Colwyn Bay.......................................... 220 Hanesion Csfabfodydd,—- Cymmanf'a Arfon ................................... 220 Oyfarfodydd blynyddol Athrofa y Gogledd. 222 Ebenezer, Llanllyfni; a Chalfaria, Peny- groes................................................... 222 Salem Newydd, Ferndale........................ 222 Tabernacl, Ooedpoeth............................. 223 Garndolbenmaeu .................................... 223 Bedîddiadau. Galwadau .... Pbiodasaü .... .... 223 .... 223 .... 223 Adoltgiad t Mis,— Y Senedd................................................ 224 Dadsefydliad yr Bglwys yn Nghymru...... 224 Ffrainc a Siaru....................................... 224 Manion......................................... ......... 224 Yn awr yn barod, wedi ei rwymo yn hardd, Bevelled Boards, 20S o dudalenau, AB EPIST0LAU I0AN A JUDAS, Gan H. CERNYW WILLIAMS, Corwrw. *' Mae yr arddull yn ystwyth a darllenadwy, y meddwl yn eglur, a'r cymbar- iaethau yn hapus a gwaeanaethgar. Os daw y gwaith oíl i f'yny â'r engraifft sydd o'm blaen, bydd yn gaff'aeliad mawr i Griscionogion o b'ob oedran i gael gafael yn y perlau sydd yn gorwedd yn ddwfn islaw arwyneb iaith syml on(J ystyrlawn yr Epistolau Cyfoethog."—Parc/t. E Pobnrts, D.D., P.mlf/prìdd. "Dyma y cyntafanedig yn nghyfres Esboniad y Bobl, ac y mae yn deilwng o'i safie. Y mae o ran symlrwydd iaith, arddull, cbwaethder, a mater, yn rhngorol iawn."—Y Prifat/iraw W. Eilwards, B.A., D.D., Ponti/pw/,. " Ceir ynddo gyfuniad hyfryd o symlder a chryfder, o dryloewder ymdriniaeth, a dyfnder athroniaeth y cariad sydd uwchlaw gwybodaeth."—Y l'rìjalliraw ö-Hlän Davies, D.D., Bani/ur. " Ymddengys yr Esboniad i mi, mor belt ag yr wyf wedi cydnabyddu âg ef, yn eglur a cbywir, ac arddengys gryn ystyriaeth o fanylder y testyn gwreiddiol. Y mae hefyd wedi ei yserifenn mewn Cymraeg naturiol a phrydferth dros ben. Byddai ei ddarllen yn ystyriol yn lles dirfawr i wŷr ieuainc deallgar ein heglwysi."— Y Prifni'hraw T. F. Roberts, M.A.. Abenjslwyih. Anfonir copi yn ddidraul drwy y Post ar dderbyniad P. O. am 2s. 6c. Rhoddir y seithfed i'r dosbarthwr. Diolchir yn fawr i bwy bynag a gasglo enwáu at y llyfr. ARGRAFFWYD LLANGOLLEN: A ÜHYHOËDDWYD GAW Pris Tair Ceiniog. W. WILLIAMS. T. TT , , , (HolwvddoregTitus Lewis,'2jc. } ri JtlOlwyddOreffiCatechismy Bedyddwyr, làc \ •> . lCatechism y Plant, lc, y cant, 6s. 6c.J Cymbwys i bob dosbarth. Ar wertb yn Swyddfa y Geeal. Blaeadâ1