Symud i'r prif gynnwys

Cyf. XLII. Y GREAL. MEDI, 1893 "CAHYS Ni AlLWM Hl DOIM YN ERBYN Y GWIRIOHEOD, 0N3 DROS Y GAMRIO»ED_/'-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Gwibdaith yn Nerwlad y Llynau. Gan y Parch. O. Davies ................................ 235 Y diweddar Henadur E. Morgan.Nantyglo, Mynwy. >Gan y Parch. H. Williams...... 230 Awgrymiadau yn nerlŷn â chaniadneth y cysseer. Gan y Parch. E. Mitcholl..... 233 "Gwraig ddoetüiaadeilada ei thŷ "......... 236 Htnaeiaethau,— Awdwyr emynau anadnabyddus. Gan y Parch. J. Gwyddno Williams .'.............. 210 TWSSENAU O WaHANOL FEUSYDD,— Y bngail a'r defaid................................ 241 "Fy Nuw, fy Nuw, paham y'm gadew- aist?" ................................................ 242 Y Dyserawdwr mawr .............................. 242 Y ffordd hawddafi ladd drwg.................. 242 Gwên a deigr.......................................... 212 Y gwir olud........................................... 213 Croesawu Crist i'r teulu........................... 243 Adoltgiad y Wasg,— Llönyddiaeth fy Ngwlad........................ 243 Cyfnodolitm............................................. 243 BAEDDONIAETH. Yr hwyr. Gan Mr. John Hopkin ............ 214 Y diweddar Barch. R. D. Eoberts, Llwyn- hendy. Gan Maehraeth Môn.................. 245 Saith tymhoi dyn. Gan I'.-dr Watdo.,....... 245 " Hwn fydd niawr." Gan D wi Nefydd ... 245 Cadeiriad Ceulanydd yn Eisteddfod Aws- tralia. Gan Machràeth Môn.................. 215 HANESION CEEFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Gbnadol,— Y Bedyddwyr yn cael eu heriid yn Rwsia ac Italy............................................... 215 Cenadaeth y Bedyddwyr Americanaidd ... 245 Cwrdd Cenadol yr Ui,áeb........................ 216 Hanesion CyfAbfodydd,— Adroddiad o'r ymdrafodaeth ar y pnssibl- rwydd o gael cyd-ddealltwiiaeth rhwng y Bedyddwyr yn y Gogledd.................. 246 Addoldy Tanylan, Maldwyn..................... 248 Caerdydd........................................... 249 Elim, Penydaran.................................... 249 Seion, Brynmawr.................................... 249 Athrofa Hwlffordd.................................... 219 Bedyddiadau..................................•....... 249 Galwadau............................................. 250 Mabwgoffa,— Mrs. Catherine Evans.............................. 250 Mr. W. Eoberts, Brymbo......................... 251 Adoltgiad T Mis,— YSenedd................................................ 251 Mr. Gladstone a'r aelodau Cymreig......... 251 Buddygoliaeth Prydain ar America ......... 262 Dadorchuddiocofgolofn y diweddar Henry Richard, A.S........................................ 252 Y gJowyr yn sefyll allan eto..................... 252 YrEisteddfod Genedlaethol..................... 252 Ambtwiaethau,— Y cyfoethog a'r dysgedig ....................... 252 Y gwan yn gorchfygu y cryf.................... 252 Yn awr yn barod, wedi ei rwymo yn hardd, Bevelled Boards, 203 o dudalenau, AB EPISTOLAU IOAN A JUDAS, Gan H. CERNYW WILLIA.MS, Corwbn. " Mae yr a'ddull yn yatwyth a darllenadwy. y medd>vl yn es;lur, a'r cymhar- iaethau yn hapus a gwasanaetbgar. Os daw y gwaith oil i fyny â'r engraifft sydd o'm blaen, bydd yn gaffaeliad mawr i Grisnionogion o bob oedran i gael gafael yn y porláu sydd yn erorwedd yn ddwfn islaw arwyneb iaith syml ond ystyrlawn yr Epistolau cyfoethog."—Parch. E Róbrrt», D.D., Pontypridd. "Dyma y cyntafanedig yn nghyfres Esboniad t Bobd, ac y mne yn deilwng o'i safle. Y mae o ran symlrwydd iaitü, arddull, chwaethder, a mater, yn rhngorol iawn."— Y Prifathrnw W. Elwards, B.A., D.D., Pontypwl. " Ceir ynddo gyfuniad hyfryd o symlder a chryfder. o dryloewder ymdriniaeth, a dyfnder athroniaeth y cariad sydd uwchlaw gwybodaeth."—-Y Prifalhraw Geihin Davies, D.D., Banynr. Anfonir copi yn ddidraul drwy y Post ar dderbyniad P. O. am 2s. 6c. Ehoddir y seithfed i'r dosbarthwr. Diolchir yn fawr i bwy bynag a gasglo enwau at y llyfr. LLANGOLLEN: AEGEAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WJLLIAMS. Pris Tair Ceiniog. . _ _ (Holwyddoreg Titus Lewis, 2jc. \ Cymhwys i bob dosbarth. T'r-i |Tr>lw"V'ad.OrG_r'iCateCDÌsm y Béuyddwyr, ljc. >■ Ar wertb yn Swyddfa y aja/a y-j « & lCatechism y Plant, lc, y cant, 6s. 6c.) Gbeal. Blaendâl.