Symud i'r prif gynnwys

Lìyfr A, B, 0. |c; Llyfr y D >sbarth Cyntif. 8s. y cant; Llyfr yr Ail Ddosbarth. 8s. y eant. -3EFYDLWYD 1852.-^-^ V (Breal: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH Y BEDYDDWYR.^ 11 "CANYS Nl ALLWN Nl DOIM VN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS V GWIRIONEDD-"—PAUL. GOLYGYDDION:— | ParchedigionO. Davies, D.D.;H. G.Wilfiams; aJ.A.Morris.D.D. Y CJNNWYSIAD. TRAETHODAU, &C. Egwyddor a gwobr duwioldeb. Gan y Parch. W. Samuel.............................227 Lloffion. GanLloffm-.....................280 Dadl ŵmg Gwilym a Joseph ar "Fed- ydd." Gan y Pareh. I. James ......... 230 Sierwydd diogelweh y Cristion. Gan Mr. W. Roberts........................... 233 Cydweithrediad erefyddol. Gan y Pareh. J. J. WiUiains, Penygroes.....233 Logia J«$ou, neu Ddvwediadaii ein Har- glwydd. GauyParch.W.RhysJones 237 Odfâon gydag Enwogion Ymadawedig. Gan y Parch. W. Evans, G. & L.....241 Y modd í ddyfod yn í'eddiannol ar brof- iad erefyddol. Gan Mr. A. Wüliams. 242 TWYSBNAU 0 WAHANOD FEUSYDD,— Pwysigrwydd ynlgadw at reol bedydd. 243 Gweled yr efeugyl................................244 Adolygiad y Wasg,— The Ancient Faith in Modern Light ... 244 Llythyr Cvmmanfa sir Ámwythìg ... .. 244 YSychedamDduw..............................245 YDuw-ddyn .......................................245 Pwlpud Cymru ..................................245 Cyfnodoliou.......................................... 245 BARDDOÎíIAETH. Y diweddar Barch. R. D. Ronerts, Llwynhendy. Gan Maihmefìi Môn ... 246 Y dderwen. Gan Mr. T. T. Matthias .. 247 Diolehgarwch am y eynhauaf. Gan Mephibosdh...................................... 247 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y GoîîGL Genadol,— Yddaeargryn...................................... 247 Y Parch. T. Richards, China............... 247 Haelioni yr eglwysi brodorol...............248 Yr adran Zenanaidd,...........................'.. 248 Hanesion Cyfaeeodydd,— Croesoswailt ....................................248 Undeb Bedyddwyr Cymru..................249 Bryohyiryd, ger Abertawy..................249 Abercanaid....................................... 249 Seion, Wauna?lwydd.............:......... 25í) Dinbyeh.—Cyt'aríod ymadawol............250 Bedyddiadatj.......................................250 Gaiwadau......................................... 250 Mabwgoffa,— Y Pareh. Fred. Evaus, D.D.................. 250 Mrs. Hughes, Dolywern .....................251 Adodygiad y Mis,— Undeb Bedyddwyr Cymru .................251 Yr Eisteddfod Genedlaethol............... 252 YSenedd........................................253 " Dywediadau yr lesu"....................... 253 Y Parch. S. P. Edwards, Pwllheli........ 253 Chwarel y Penrhyn............................. 253 Marwolaeth Syr G. O. Morgan, A-S- — 253 Ambywiaethatt, —. Nodion Undebol.................................. 254 Dafydd Evans a'r ddau ddychweledig.. 254 Maniox................................................264 LLANGOLLEN: ARG&AFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILMAM8, SWYDDFA'S GREAL A*B ATHRAW. Pris Tair Ceiniog. T^ TT 1 ii /Holwyddoreg Tìtus Lewis. 240. 1 A Tl ±10lWyaa0re2r \ CateohÌBm y Bedyddwyr, läc' \ J ° {.Catechism y Plant, lc, y caut, 6s. 6c,J :':'"::>>:: ;::::::->'':3'X:::i: \ Cymhwys i bob dosbarth. Ár werth yn Swwddfay Gkbax. Blaendál.