Symud i'r prif gynnwys

A. B, C, ^c; Llyfr y Dosbirth Cynttf, 8«; ý cant; Llyfr yr Áll Ddoabírth, 8s. y cant. 1 (Sreal: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH ^Y BEDYDDWYR. "CANYS N! ALLWN N! ODIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DR03 Y GWIRIONEDD-"—PAÜL. GOLYGYDDION:- ParchedigionO. Davies, D.D.;H. 0. Wil/iams; ad.A.Morris.D.D. Y CYNNWYSIAD. TEAETHODATJ, &c. Pa fodd y mae gwneyd jt eglwj's yn allu.! Gau y Parch. Ë. Évans ...... ... 1 Aimercbiad. Gan y Parch. W. P. Wül- iams...................................................... 6 Diin lle yn y llety. Gau lorwerth IMu ... 8 Yr eglwys yn gweddio. Gan y Parch. J. J.Williams...................................... 9 Undeb. Gau Mr. E. Ivey ..................... 13 GOHEBIAETH,— "CalfinaSerj'etus".............................. 15 Adolygiad y Wasg,— The Christ of History and of Experience 17 The Pulpit Cominentary........................17 Holwj'ddpreg ar Faes yr Arholiad......... 17 Cyfres Ieuengtyd Cymra ..................... 17 Yn Eisieu—Beth' "Amser nodedig," sef Adfywiad Crefyddol ar eglwysi Cymru ................................................ 18 YiAtheaw............................................. 18 Llythyr Cymmanfa Bedyddwyr Din- bych, Füint, a Meirion, am 1897 ......... 18 CasseU's Famüj'Magasàne.....................18 TWYBENATJ 0 WAHANOL FETJSYDD,— Ariangarweh......................................... 18 Gweddio ............................................... 19 Bj'wyd a marwolaetb. Moses.................. 19 BAEDDONIAETH Çrist >na disychedu. Gan H. C. W....... 20 Y llosgfynyddoedd. Gau y Parch. J. Sjinlog Morgan ..... .......................20 i goedwig. Gan y Parch. W. Eees, (ArìanffhwddJ........................................ 20 ''Paleymaeynaw.'" Gan Brùwlýn...... 21 Creíydd yr aelwyd. Gan Briwlyn .......21 Aimerch i Jennie.inereh Mr.O. a Mrs.M. Wüliams, CaerjTiarfon. Gan Deici &lan Teifl......................................................21 HANESION CEEFYDDOL A GWLADOL. Y GONGL GeNADOL,— Y casgUad i drysorfa y gweddwon a'r amddifaid............................................21 Y Mjiiegiad.......................................... 21 Pa fodd i ddj-fnhau sêl Genadol yn mhlith yr ieuengtyd ..........................22 Y Beibl Bengalaidd Diwygiedig............22 Hanesion Cyfaefodydd,— Bala—Nefyn—Pwllheh...........................22 Llangollen—Bethesda........................... 28 Ebeue^er, Merthyr—Bhos..................... 23 Oynirnanfa DdwjTeiniol Morganwg......23 Bedyddiadau.......................................23 Galwadatj.............................................23 Maewgoffa,— Mrs. Thomas, Llaníaethlu..................... 23 Mr. Thoinas Frimston, Bhuddlau......... 24 Mrs. L. Treharne, Llanstephan ............ 24 Adolygiad y Mis,— Eglurhad................................................ 24 Cartrefol........................................-.......25 Germaui, Bwsia, a China...........'............ 25 Y rhyfel jii India .............................. 25 Syr Henry Campbell Bannerman ......... 25 Y diweddar Baroh. W. Lewis ...............26 Ambywiaethau,— Yr wythnos weddio: Ionawr 2—9,1898 .. 26 Ein hystadegaeth ............................27 '' Can j-s yrArglwj-dd Dduw yw fj' nerth'' 27 Duw j'n ymhj-frydu trugarhau ............27 Barn gweiuidogAnnibj'nol am daeneiliad babanod ............................................. 27 Eingweinidogionymadawedigj-nl897... 28 Gwin j' cjTnmim......................;.............28 Manion..................................................28 LLANGOLLEN: ARGBAFFWYD A CHnîOEDDWTD <ÎAN W. WILLIAM8, SWYDDFA'R GREAL A'R ATHRAW, Pris Tair Ceiaiog, y Cymbwys i bob dosbarth. Twi TT ì -i -i fHolwyddoreg Titus Lewis, 2èo. ) Cymbwys i bob dosbartl ATl IlOlWyadoreg'iCafcechismy Bedyddwyr, lèc. \ Ar werth yn Swyddfft J '[:■ ° lCatecbism y Plant, lc, ycant, 6s. 6c.) 6eui. Blaendâl.