Symud i'r prif gynnwys

• Llyfr Ä.. B, U. -|c; Lìyfr y Dosbarth Cyntaf, 8s. y cant; Llvfr yr Ail Di.nbmh. 8s. y cant. Cyf. XLVII. GORPHENAF, 1898. SÉFYDLẄỲb 1852. ÍÌHTF 559. 3£ (Breal: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH <^_Y BEDYDDWYR. 5^<Si<^^<tT/<^í^'^»»>.<n?-*-<»<^<»«'rT* "CANYS Nt ALLWN K| DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEOD. OND DR03 Y GWIBIONEDD."—PAUL. GOLYGYDDION:— |! |i Parchedigion 0. Davies, D. D.; H. G. Wi/liams; aJ.A. Morris, D.D.\\ Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &C. Derwyddiaeth. Gan y Paroh. Gomer Evans .................................... 169 Y bregeth ar y mynydd. Gan y Pareh. J. J. Wüliams......,............................. 173 Gwely v Pêriysiaû.............................■■• 176 Fy iechyd, &c. Gan y Pareh. J. G. Jones.......................................... 177 OdfaonffydagEnwofíioiiYiiiadawedÌH. Gany Parch. VV. Evaus. «4. t L .... .. lSo Gwelediíraethau Paid. Gan ý Pareh. C. Dayies...........................................'.... 182 Adolygiad y Wasg,— Christian Dogmaties............................ 186 Olion v (ìwyriad.................................... 186 Twîsted Threads................................. 187 Dntv and Destiny................................ 187 ('ilidrem ar Hanes y Bedyddwyr yn FronCyssrìiu' ö r àechrteu hyd 1898.. 187 Adroddiad l>Ivnv<ìdol r<rhvvs Hebron, Ton, Ystrad, a'm 1897 ........................ 187 Cyfnodolion......................................... 187 BABDDONIAETH. Cyfieithîad o hoft emyn y diweddar Mr, Gladstone. Gan Gwymlwl ......... 187 Deg a deugain oed. Gan Arianglaioäd. ,188 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— Cenadaeth Llydaw .................'............. 138 YGenadaeth ....................................... 189. Hanesion Cyfaefodydd,— Cyminanfa Dinbyeh, Fflint, a Heirion. 1.90 Woodlands, Birfcenhead....................... 193 Yuvsví< Lln ì\i rthvi .......................... 193 Horeb, Merthyr....................................193 Cyminanfa Mòn.................................... 193 Cviimiaiifa Aiẁn................................, 194 BEDYDDIADAT7................... GALWADAU...................... ..... Í96 : ■ ......196 ' Iji | ADOLYGIAD Y Mis,— Yrhyfel................................................ 196 Y streic yu y Deheudir........................ 196 Y Toryaid a Syi- John Gorst............... 196 LLANGOLLEN: ARGBAFPWVÌ5 A CHTHOEDDWyD GAN W. WlLlilAMS, SWÍDDFA'R GEEAL A'R ATHRAW. Pris Tair Ceiniog. /Hoiwyddoreg Titus Lewis, 2|c. rn • tt i i i iJU.oiwyaaoregTit.us uewis, z<|c. » »-y Iri Ja,0lWYUa0re2r<Catechismy Bedyddwyr, lèc. V t J ° lCatechism y Hant, lc, y cant, 6>. 6c.' ( ) Cymhwys î bob dosbartb. Ar werth yn Swyddfa y Gbkal. BÎaendâl.