Symud i'r prif gynnwys

Cyfrol II. SEFYDLWYD 1852. Rhif 605. y 6reaíT CYHOEDDIAD MISOL AT WASAN'AETH -McY BEDYDDWYR.^ "Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd." —Paul. GOLYGYDDION ^- ParcDedìflìon 0. Oauìes, 0,0.; f>. C. Wìllìams; a 3* fl. morrìs, 0.0._________ MEHEFIN, 1902. Y C Y N N W Y S IA D . TRAETHODAU, &c. Hanes eglwysi Rhydwyn a iSoar, Môn. Gan Mr. R. Prichard....... 141 Y diweddar Mr. T. Jones, Parts Honse, Llanfyllin. Gan v Parch. E. O. Parry..................:................ '!,,........................... 147 Bedyddwyr y Ganllwyd. Gan y Pareh. R. G. HòJ>ei-ts .................. 150 GOHEBIAETH.............,...................................................................... 156 Adolygiad y Wasg,— The World's Ei>och-Makers—Plato- My Life's History.................. 15!) .Çîÿfnodolion..................................................................................... lôíi BARDDONTIAETH. Mae'r dòn yn cnro arnaf tì. Gan y Parch. D. Williauis .................. 160 Coífa Meiaant. Gan Abon........ ............................................... 160 Ar íedyddiad hen chwaer. Gan Onfel.............................................. 161 Y prỳî copyn. Gan y Parch. G. Williams....................................... 161 Y GONGL GENADOL ......................................Ì...............|.................... 161 Hanesion Oyfarfodydd.................................................................. 162 Bedyddiadait.................................................................................... 165 galwadait ......................................................................................... 165 Darlithiau...................................................................................... 165 marwolaethau................................................................................. 165 Marwgoffa...................................................................................... 165 Adolygiad y Mis..............................................................................166 Amryaviaethau.................................................................................167 Manion- .............................................................................................168 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS, SWYDDFA'R GÌÌEAL A'R ATHRAW. Pris Tair Ceiniog.