Symud i'r prif gynnwys

CyfrolLYIII. SEFYDLWYD 1852. Ehif 695. y Greal: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH ->#Y BEDYDDWYR.*^ "Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd." — Paul. GOLYGYDDION:— y ParcD- 0. Daiẁs, D-D., Caerpnarfon; a'r ParcD- T>. Cernpw Wìllìams, Corwen, RHAGFYR, 1909. Y C Y N N W Y S I A D . TRAETHODAU, &C. Ffydd yn Nghrist yn perfi'eithio ifvdd yn Nuw. Gan v Parch. D. Powéll......................................................'.................. 309 Mrs. Mary Davies, Gelli. Gan y Parch. D. Jones .......................;... 315 Ymweliad ft Phalestina. Gan y Parch. J. Grimthfi ........................ 318 TWYSENAU O WaHASOI FeUSYDD,— Ein Cylchgronau Enwadol......................................................... 322 Gweinyddiad bedydd....................... ..................................... 322 Y Cymmundeb yn cynnyrchu Undeb yr Eglwys.............................. 323 Adolygiad y Wasg,— The Gospel oí' Reconcüiation ....................................................... 323 The New Testament Doctrine of Christ ......................................... 324 Y Beibl â Syniadau Diweddar ........................................................ 324 Yr ATHRAW............................................................................. 324 BARDDONIAETH. O! arosgydami. Gan H. P. Williams........................................ 324 Mmyn ..................................................................... 325 Gwôn mam. Gan Emyn............................................................. 325 Y blodeuyn. Gan loan RJu/s...................................................... 3^5 Yr awr weddi. Gan Afaniry.......................................................... 325 Y gauaf. Gau Lleifiad' ......' ...................................................... 325 Y GONGL GENADOL............................................................................ 325 Hanesion Oyfarfodydd.................................................................327 Bedyddiadau.................................................................................... 328 Darlithiau............................................................................... 328 (tALWADAU...................................................................................... 328 Priodasau............................................................................... 328 marwgoffa........................................................................... 328 Adolygiad y Mis............................................................................. ;«0 Manion ........................................................................... 330 Y Cynnwysiad ........................................................................... 331 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS, SWYDDFA'R GREAL A'R ATHRAW. Pris Tair Ceiniog.