Symud i'r prif gynnwys

Cyfrol LIX. SEFYDLWYD 1852. Rhif 701. V ereal: CYHOEDDIÄD MISOL AT WASANAETH •McY BEDYDDWYR.Ŵ^ "Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd."—Panl. GOLYGYDDION:— V ParcD- 0. Dauìes, î).î).. Caerpnarfon; a'r Parcb* f>. Cernpw Wìllìams, Corwen. MEHEFIN, 1910. Y CYNNWY8IAD. TRAETHODAU, &c. "Na fwriweh ymaith eieh hyí'der." Gan y Parch. C. Davies ......... 141 Ymweliad ft Phalestina. Gan y Parch. J. Griffiths ....................... 146 Brenin Heddwch. Gan y Parch. D. Powell .................................. 150 Y ^wanwyn. Gan Mullon................................................................. 155 Marwolaeth Edward VII. Gan Dr. Harries.................................... 157 Adolygiad y Wasg,— St. Paul's Illustrations .................................................................. 160 Yr Ott'eiriades Hindwaidd.—Yr Athraw ...................................... 160 BARDDONIAETH. Daioni Duw. Gan y Parch. T. E. Waters ....................................... 161 Ar ol Mr. W. Hughes. Gan Perorfryn...................................... 161 Llaw Duw. Gan Symlog.—Anian yn adfywio. Gan G. Dyü............ 161 Mehetìn. Gan T. T. Jones.—Y Gog. Gan H. Evans ..................... 161 Y GONGL GENADOL............................................................................ 162 Hanesion Oyfarfodydd..................................................................163 bedyddiadau.................................................................................... !64 Darlithiau.................................................................................... 165 Galwadau........................................................................................ 165 Adolygiad y Mis...........................................................................— 165 Amrywiaethau................................................................................168 Manion.......................................................................................... 168 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS, SWYDDFA'R GREAL A'R ATHRAW. Pris Tair Ceiniog.