Symud i'r prif gynnwys

^Rffr A, B, C, éo.; Llyfr y Dosbairth<Gyntaf, 8s. y cànt; Llyfryr AiL Ddosbarth, 8s. y cant.-=® td**y£* ''?m TRAETHODAU, &0. î Parch. J. Je'ikins. D.D.. Henifoed. Gan yPaich. P. Williams. (P.ẃ Hir.)......... Vdiwed<iar Harch. E. Thotnas.Casnewydd. |'(iany Parcti. VV. Jones......................... Büçeüiaeth yr eglwys. Gan y Par-cb. J. |, J.Williams......................................... Awdwyr emynau Cymreiií. 'üan Mr. M. ;■ Williams.......................................;...... ADOLYGIAD Y Wasö,— > CBanes y Mertbyron yn Mhrydain Fawr ... 104 ÌChristian Tbeology and Mudern Theories. 101 BARDDONIAETH. I Y (fwanwyn. Cyf. gan (rmynrlurl... S^r ol Mr. K. Joi.es, Llynt'aes, Môn " lihì/df'ih...................................... %*t Cristion. Ga" M.': D-J^ Gr'auni. Gan Mr. T. WTui ^Arw Mr. T. Wright. Gan Trebor Ehrìll. 0l morgrugyn. Gan i'enor o'r Llwyni.... ífDyfodiad y gog. Gan A wslfah.......[......• HaNESION CyFABFODYDD,— Tabernacl. Cefu mawr............................ 107 Cyfarfod Cbwarterol Dosbarth Isaf swydd Gaeifyrddm........................................ 107 Machen...................................................' 107 Glyuceiriog ............................................ 107 Atulwch ...................'............................. 107 Bedyddiadau. Galwadaü . DiBLITHIAU . efydd Davies lams 104 10S 105 105 105 106- 106 ÍIANESION CREFYDDOL A GWLADOL Y GonglGenadol.................................... 1Ẃ5 108 108 103 Mabwgoffa,— Mr. Peter Jones, Treffynnon..................... 108 Mrs. Junes, Abergele .............................', 110 í Adolygiad y Mis,— Gwleidyddiaeth....................................... 110 ! Ambywiabthau,— Golwg ar Grist, a'i eflfeithiau .................. 111 Ydrws ......„*........................................ H2 Yn eisieu—lleysgafn .............................. 112 Teirnlad cynhyrfus gyda cbrefydd............ 112 Methu—y rbeswm p'am........................... 112 Gras a-gwirionedd ................................. 112 liü'i. 'ÌÜ' Manion. .. 112 Ar werth gan W. WLLLIAAIS, Printer, ỳc, Llangollen. Esboniad ar y "Testament Newydd." GAN Y PARCH. R. ELLIS, (CYNDDELW.) pRisqiís>D. Cyfhol I.—Sheets, 6s. 9c......... Cloth, 8* 6c ......... Persian Calf, 1.0 s. 6c. '• II,^_ " 6s. 6c ........ " 8s.-6c......... ;'*•," lOs. 6c. " III.— " 7s. 3ç ......... ." 9s. Oc ......... " 2" lls. Oc. Copi cyfiawn " lp. Os. 6c......... " lp- 6s. 0c ......... " " lp>-i2ô. Öc. IH!,,, :|f l; • Gwahoddwn ddosbaitbwyr y GREAL i gycbwyn C3SLjTET3EiIfiE./9L^T yn ddioed tuasr | St gaelyr Esboniad, trwy ba rai y cynnorthwyir y de'bÿtiwyr i'w -feddiannu mewn dull îjolfol i ftsmwytb. Rhorjdir y chwecbed yn ihaçl i bob Clwb. neu i ddosbaithwyr lle na byddo Clubiau. j|| Öysgwylir tâi yn mhòb amgylchiad gyda'r archebioti. Y rnae y cyfrolau wedi eu rhẅymo yn gryf j 8. harddì rhai mewn Blue Cloth dá, a'r lleill yn y Pé'sián Calf goreu, eyda .bevelled boards, a! tnarble edees, a byddant yn addura i unrhyw lyfreell. D.S.—Lle nad oes dosbáithwyr na Chlubi'an, anfonir nn neu yr oll o'r cvfrolau i unrhyw gyferiad,! Ẅfldi talu eu cludiad, ar dderbyniad tâl llawn am danynt gan y Cyhoeddwr^. jf LLANGOLLEN:' ARGRAFFWYD Ä CHYHOBDDWYD GAN W. jfWILLIAMS. Pri'B Tair Ceiniog. ;. — —T?:-^^ .' !;Ü ri /HoIwytìdoregTitusLewis, 2.^0. > Cymhwys i bẅ dosbarth. 1 H"nlWVnnoreSr-íCatechismy Bedydawyr, iiŵ- "v h Ar werth yn Swyddfa y 1 X101W} uuuiçg \Catechigm ^ ria^tŷ lc.^ j 4nt, 68»^cJ Gbbal. Blaendâl. -' '"' '• — — ■■ - '.'v.■ ■*. ^ -»* .. îl.;v