Symud i'r prif gynnwys

YX ÌjLtA-C&MAÂ "úlyfr A, B, C, ýc; Llyfr y Dosbarth Cyntaf, 8s. y cant; Llyfi r yr Ail Ddosbarth, 8s. y Oant-"^* Cyf. XLIII. Rhif 513. Y GREAL. MEDI, 1894. "CAHYS Nl ALLWN Nl DDIÍW YN ERBYN T GWIRIONEDD,0N0 OROS YjJfllRIONEDO.'-PAUI.. Jg|f TRAETHODAU, &o. CYNNWYSIAD. Hanbsion CyfI - Y Parch. David Thomas, Llangefni. Gah y Parch. T. Idwal Jones........................ 225 Cenad Arglwydd y lluoedd i dystiolaethu gwirionedd. a 'tbroi eneidiau. Garì y Parch. G. H. rtoberts........................... 228 Dosraniäd o Epstol Cyntaf Ioan. Gan y Parch. D. Powell................................. 235 Bnddioldeb yr ysgol Sabbathol. Gan Mr. ' Tbomas Roberts................................. 239 Adomgiad s Wasö,— Gweithiau Glnnnmeth........................ ..... 242 Urddas yr oidinbadau ................i,......... 243 Cyflawnhad drwy ffydd....................-....... 2*3 Cyfnodolion.....................'........................ 243 BARDDONIAETH. Marwolaeth Aaron. Gán Henri Myllin ...244 Dymchweliad y bâd yn Aberafon. Gan Devn Gwendraeth................................. 244 Ymadawiad y Parcb. T. IdwalJones, Glyn- ceiriog, i Lanelli. Gan Mr. S. Davies ... 244 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Chwyddo y casgliad blynyddol............... 245 Yr erhdigaeth yn ltali........................... 245 Cáredigrwydd AiíSeîicanaidd.................. 245 Bedyddiadau p^yçig ■"............................. 245 Bedyddwyr Pfrainc................................. 246 FODYDD,— Athrofa Hwlffordd................................. 246 Colwyn................................................. 247 Menai Bridge.......................................4ÉÊè7 Gly nceiriog.........................................■3HP'7 Pontripont..........................................7vVl Seion, Cefn mawr.................................... 247 Bedyddiadaü. Galwadau .... Mabwgoffa,— Mr. Hugh Jones, Abergele Mrs. Jones, Amlwcb ........ Mrs. Hughes, Colwyn Bay Mr. B. Davies, Rhuthyn..... 247 247 247 48 249 249 Adolygiad y Mis,— Tŷ yr ArglwyẄdi a'i dynghed ................. 249 Cymru a'r CÒTrestrydd Cyffredinol............ 249 Colegau Aberystwyth.......;...................... 250 Amrsẁiabthau,— Crist yn ie ac Amen addewidion Duw...... 250 Addfwynder yr Iesu................................. 251 Pethau rhyfedd ....................,.................. 251 Ein gostyngeiddrwydd yn cyíateb i'n gras 252 Yr eglwys a diod gadarn........................ 252 Bedydd yn Nghymdeithasfa Pwllheli ...... 252 Manion..................■................................. 2J2 Ar werih gan W. WILLIAMS, Printer, 0Ù Llangollen. AR Y TeSTAMENT NeWYDD, T PAEOHÍ E. ECLIS, (CYNDDELW.).. PRISOEDD. Cyfrol I.-.3heets, 6s. 9c......... Cloth, 8s. 6c......... Persian Calf, lOs. 6c. " II.— " 6s. 6c......... >< 8s. 6c ......... " " lOs. 6c. Ooy^fûawn 78. 3c 9s. Oc lp. Os. 6c ......... " lp. 6s. Oc 11 s. Oc. TpTÌ2sT0c". / YN AWIì YN BAIìOD, YR AIL ARGRAFFIAD o ESBONIAD AR EPISTOLAU I0AN A JUDAS. Gan H. CEHN.YW WILLIAMS, Cok\vkn. Mewn ywahanol'rwymiadnu, 2s. 6ch. a 2s. 2c. yr nn, post free. Rhoddir y seithfed i'r dosbarthwr, a gwneir gostyngiad pan erchir dwsin neu ragor gyda'u gilydd. " Cyfrol luniaidd o 208 o dudalenau, wedi ei hargraffu a'i threfnu yn gymmeradwy iawn ; a pha fwyaf yr ydym yn ymwneyd â'r cynnwysiad, thwyaf i gyd yr ydym yn ei hoffi. Y maj yr awdwr wedi gwneyd defnydd priodol o'r esbonwyr goreu, ond efe ei hun sydd yina drwy y cyfan— ei frawddegau clir, ei ledaeisrwydd meddyliol, a'i osgo farddonol, heb adaol i hyny ei arwain yn rhy bell 0 Iwybr yr esboniwr."—l'arch. H. Ètfed Lewis yn, " Nghyfaill yr■ Aelieyd." è*È& mËm- ! !■ AEGBAFFWYD LLANGOLLEN: A CHÝHOEDDWYD GAN W. Pri's Tair Ceiniog. WILLIAMS. , —ý , , i (Holwyddoreg Titus Lewis, 2.Jc. íl Jn.ölwvduOre2r i Catechism y Bedyddwyr, l^c. J ° lCatechism y Plant, lc, y cant, 6s. 6c. Cymhwys i bob dosbarth. Ar werth yn Swyddfáy Gbbal. Blaendâl.