Symud i'r prif gynnwys

CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH -h|cY BEDYDDWYR.*^- "Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd."—Paul. GOLYGYDDION:— ParcDedìaìon 0. Oatms, 0.0,; B. C. Wìllìams; a J. H. morrìs, 0.0. CHWEFEOE, 1903. C Y N N W Y S IA D . TRAETHODAU. &C. Yr Iawn yu y Testament Newydd. Gan y Parch. H. Cernyw Williams'.................................................................................. 29 (•reiriau anarteredig y Beibl Cymraeg. Gan IeunnDnfeil .............. 33 Dylanwad duwiiiyddiaeth y Testament Newydd ar gymrydd moesol. Gan y Parcli. H. Evans................................................................. 37 Gwely'y Pêrlysiau ..................................................... 40 Crouiel eglwys Carmel, Sirhowy. Gran y Pareh. D. Powell ........... 41 gohebiaeth ..................................................................................... 4g Adolygiad y Wasö,— The World's Epoeh-Mafcers—The Hihbert Journal.......................... 47 Llawlyfr Annghydtfurtiaeth—TheExpositor ........................... 48 Jesus Chrisî—'fhe Expository Times—Cyhoeddiadau Dirwestol..... 48 Hanes y Methodistiaid Calünaidd i Blant........................................ 4!» Cwestiỳnau ar yRlmíeiuiaid........................................................... 49 BARDDONIAETH. ''Ac ni a welsom ei ogoniant ef." Gan y Pareh. H. C. Wüliams...... 4!> Emyn Nadolig. Gan Giriiinltnl................................................... 4í> " Y'mae efe yn dy alw di." (ian Mr. J. Roberts ............................. 49 Y bedd. Gan G.ap Llemon .............................................................. 49 Y Gongl Genadol ........................................................................... 50 Hanesion Cyeaefodydd.................................................................00 Bedyddiadau .................................................................................... 53 galwadau......................................................................'..................... 53 Dablithiau ................................................................................53 PBIODASAU .......................................................................................... 54 Maewgoffa......................................................................................51 Adolygiad Y MlS .............................................................................54 AMEYWIAETHAU .............................................................................. 55 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWTYD GAN W. WILLIAMS, SWYDDFA'R GREAL A'R ATIIRAW. Pris Tair Ceiniog.