Symud i'r prif gynnwys

W ■ l.vfr A, B, C. Jc.i Llyfr y Dosbarth Cyntaf, 8s. y cant; Llyfr yr Ail Ddosbartb, 88. y cant. Cyf. XLIV. Rhif 524. Y GREAL. AWST, 1895. "CAWYS Ni UIWN Nl OOIM VN ERBYN Y GWIRIOHEDD. OND DROS Y GMflRIONEDO."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAÜ, &c. Sylwadau ymarferol ar y Sabbath. Gan y Parcb. J. J. Wiliiams ........................... 197 Hynnfiaethau beriydrl yn Mhrydain. Gan yParch.T. Frimstou ........................... 201 Cnstionogaeth a ewleidyddiaeth yn eu perthynag â'u gilydd. Gan y Parch. D. H. Hutrhes.......................................... 206 Perthynas vr ysgol Sabbathol á'r eglwys. Gan Mr. H. Willams .......................... 21° Cybydddod. Gan Mr. J. "Williams ......... 211 Twtsbnau o Wahanol FbcsTdd,— Hanes naturiol sras................................. 2J| Gwelediiíaerh Jacob................................. 213 Adoltgiad t Wass,— Tbe People's Bible ................................. 214 The Christian Pictonal ........................... 214 TheCongororOhrist .............................. 215 Gweitbiau y Pnrch. Uhristmas Evans ...... 215 The Epistlè to the Galatians..................... 215 The Critical Review................................. 215 The Exposttory Tirnes............................. 21i The Expositor.......................................... 215 Y Traetbodydd ....................'................... 215 Seren Gomer .......................................... 216 Y Wawr ............................................... 216 BARDDONIAETH. Pennillion buddygol er cof am Artbur Williams. Gan J. Gwyddno Williatns... 216 Emyn. Gan Henri Mylliii..................\..... 216 1 Mr. Peter Evans, Rbuthyn. Gan Jìhuäd- />yn..............................................,....... 216 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Gbnadol,— Cenadaeth Zenanaidd.............................. 217 Newyddion o Benares.............................. 217 Mrs. Sydney Webb ................................. 218 Hanesioií Ctfabfodtdd,— Cymmanfa Dinbych. Fflint, a Meirion...... 218 CyfiwyniadtystebiMr. B.VVynneWilliams, Y.H., Dolgellau.................................... 220 Llangoílen ............................................. 221 Bedtddiadatj ......................................... 221 Galwadau ............................................. 221 Mabwgoffa,— Mr. Thomas Jones, Seion, Festiniog......... 221 Mrs. Williams, Corwen ........................... 223 Adoltgiad t Mis,— Ymddiswyddiad Rosebery a'i weinydd- iaeth ................................................... 223 Y weinyddiaeth Undebol ........................ 223 Dadarorphoriad y Senedd ........................ 223 Yr Undebwyr yn fuddyj?oliaetbus............ 224 Newyddion diweidaraf am yr ymgyrch ... 224 Llongyfarchiadau.................................... 2Z* Arwerthgan W. WILLIAMS, Printer, %c, Uangollen. Esboniad ar y Testament Newydd, GAN T PARCH. R. ELLIS, (CYNDDELW.J PRI80EDD. Ctfbol I.—Sheets, 6s. 9c.........Cloth, 8s 6c.........Persian Calf, lOs. 6c. «. H._ " 6s. 6c......... '.* 8s. 6c......... " " lOs. 6c. «i III.— " 7s. 3c......... •' 9s. Oc......... " " lls. Oc. Copi cyflawn " lp. 0s. 6c " lp. 6s. Oc " lp. 12s. Oc. Gwaboddwn ddosbarthwyr y GREAL i irycbwyn w_;je_ _T_S—__TCT yn ddioed tuaer at gael yr Esboniad, trwy ba rai y cynnorthwyir y derbynwyr ì'w feddiannu mewn dull hollol esmwytb. Rhoddir y chweched yn rhad i bob Clwb. neu i rtdoebnjthwyr lle na byrldo Clubiau. Dysgwylir tâl yn mhob ampylchiad gyda'r arcbehinn. V mao y cyfm'au wedi eu ihwymoyn uryf a hardd, rhai rnewn Blue Cloth da, a'r lleill yn y Petsiar. Calf goreti, eyda bevelled boards, a marble edees, abyddant yn addurn i nmhyw iyfrorell. D.8.—Llenadoesdosbarthwyr na Cbliibinn, m,f nir nn nru y nll o*r c f'olnu i unrhyw gyfeiriad, , wedi talu eu cludiad, a ddeibyniad tâi Hhwii nm dni ynt i:hii y Cyhneddwr. LLANGOLLEN: ARGRAFFWŸD A CHYHOËDDWYD GAN W. Pris Tair Ceiniog. WILLIAMS. 21C. rP*<î Ti ì ìj (Holwyddoreg Titus Lewis A x l 11 OlWYuClOreff \ Catechism y Bedyddwyr. lècT •í ° lOatechism y Plant, lc, y cant, Cs. 6c. Cymhwys i bob dosbarth. Ar werth yn Swyddfá y Gbbal. Blaondiìl.