Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

*■ MEDIUM OF TRADE & FASHION, AND INSTRUCTIVE READING FOR EVERY HOME. ■5r . 16. CAERNARVON, DECEMBER, 1893. [ReGISTEEED]. GrEATlS. JSTWYDDAU DILL AD, Yn y Nelson Emporium, CAERNARFON MORRIS & DA VIES, Perchenogion. CAERNARVON: Minted and published foe messes, hoeeis & davies, by w. gwenlyn evans, 22, pool steeet.