Symud i'r prif gynnwys

YR ATHRAW. 'Penaf peth yw doethineb, eaisddoethineb, ac á'th holl gyfoeth caii ddeall.' IONAWR, 1853. GAN E. EVANS, DOWLAIS. Gorchymynodd Phylip o Macedonia i un o'i weision ddyfod bob boreu at ddrws ei ystafell wely, a gwaeddi yno, "cofia niai dyn i farw ydwyt," i'r dyben i gadw marw bob dydd yn ei gof. Nid oes dim ÿn fwy sicr o'n cyfarfod na marw, yr ydym yn gwybod hyny, eto, anghenrheidiol ydyw ein had- gotìo yn aml o hyny, i'r dyben yn 1. / urgraffu yn adnewyddol ar ein meddyliau,beth mor wael ac ofer ydyw ì ni roddi gormod o'n bryd a'n serch ar y byd hwn a'i belhau. Anfynych yr ydym yn cadw eiti serchiadau a'n tymherau o fewu terfynau priodol. Gormodedd mewn car- iad a chas, ywein bai cyfFredin. Nid ydyw gwrthddrychau goreu a gwerthfawrocaf y byd hwn, sef y bobl sydd yn byw ynddo, ond gwaii a brau. Nid ydyw dyn yn ei amser goreu, ond"megys blodeuyn y maes;" gwyddon» mai gwywedig a marwol ydyw hwnw; ac os ydyw dyn, at wasanaeth yr hwn y mae pob peth sydd yn y byd yn gyfnewidiol a darfodedig, rhaid fod pethau y byd yn gyfnewidiol, ac yn gwbl anheii- wng a diwerth i ddyn osod ei galon arnynt. Nid oes dim yn sefydlog ac o hir barhad yn y byd hwn, mae ei anrhydedd a'i bleserau yn myned heibio, ei gyfoeth a'i fwyniant yn darfod, a'i drigolion ydynt yn fneirw,—darfodedigaeth sydd i'w ganfod«ir bob peth dan yr hauí, nid oes yma ddim a.s sydd o wir werth i ni roi llawer o'n serch arno. "Mae dull y byd hwn yn myned heibio," a rhaid i ninau farw, a gadael y cwbl o hono ar ol i ry w rai ereill. Os awn i edrych ahi ymwared, ni wiw i ni ymddined mewn braìch o çnawd, "pob cnawd sydd wellt;" pwy a ymddiriedai ar welilyn ! Rhaid myned oddiwrth y creadur at y Creawdwr i ymofyn iech- awdwriaeth. " Na hyderwch .ar dywysogion, nac ar fab dyn,