Symud i'r prif gynnwys

YR ATHRAW. EBRILL, 18C0. RHIF XXXV. pNN. I.—BRAWDDEGAU SYML. § 47. TREFN Y GEIRIAU MEWN BRAWDD- ' EGAU SYML. 1. Gall y deiliad fod («) yn mlaenaf yn y frawddeg, (5)-rhwng y rhwymyn a'r haereb, neu (c) ar ol y naill a'rUall:— (a,) Dafydd a ddywedodd ; y rliosyn sydd hàrdd ; ti yw y dyn ; efe sydd yma. (6,) Yr oedd Dafydd yn dywedyd; y mae f/ rhosyn yn hardd ; yr wyt ti yn ddyn ; y mae efe yma. (c,) Dywedodd Dafydd ; hardd yw # rhosyn ; dyn wyt /i; yma y mae efe, 2. Gall yr haereb, gan hyny, fod yn olaf neu y« mlaenaf yn y frawddeg, a'r rhwymyn fod yn mlaenaf, neu rhwng y deiliad a'r haercb. Yn ngwyneb yr amrywiad hwn, dylid sylwi ar y pethau canlynol:— \a) Pan fydd y deiliadyn mlaenaf, arferir y cynnorth- wyad manigol a (§ 29. 1.) o flaen'y Ferf, oddi eithr y Ferf l0dt rp^ pan Uyjci0 y rhwymyn yn mlaenaf, gos- odir y cynnorthwyad manigol y neu yr o ílaen y rhwym- yn» a'r manigyn (particle) yn ô flaen yr haereb, pa un "y^ag a'i Ansoddair neu Enw a fydd. (c) Ond pan fyddo yr haereb yn mlaenaf, ni arferir y naill na'r llall:— («,) Dafydd a ddyteedodd; Iesu a deyrnasa byth; y rhosyn syd't hardd. S°>) Y mae y rhosyn yn hardd ; yr wyt ti ÿ» ddyn ; yr oed4' e»ö yma.