Symud i'r prif gynnwys

Pa fodd y glanhâ llanc ei lwybr ?—Salm cxix. 9. Cöfres j&etog&D. Rhif 125. Rjiif 483. ẅ gtfhptt, AT WASANAETH YR MAI, 1861. Ban ©Iggtaetfj .9. DrfrtjarD at 15. SKo6eríô. CYNNW TRAETH0DAU,&C. Grammadeg..................131 Sefydliadau llygredig ......135 Bywyd addas i'r efengyl... 138 Byr goflant am Miss Han- nah James.Cwmfelinfach 140 ADOLYGIAD T WASG. DyledswyddProffeswyrCre- fydd i fyw yn sobr.........142 BARDDONIAETH. Otyredhaf.....................141 Desgrifiad o'r athraw da ... 142 O, peidiwch myn'd i'r daf- arn, John...................,. 143 Y Boreu ........................143 Gair i'r Athraw ............143 COFNODION YR YSGOL S AB- BATHOL. Bethlehem, Cemaes, Môn.. 14* YSIAD. Ynysyfelin .....................145 Nebo, Ystradyfodwg.........145 Seion, Merthyr ............... 146 Felinfoel........................ 147 Porthynlleyn .................149 Staylittle........................149 Carmel, Cefncoedcymmer „ 150 Penycae........................ 151 Treffynnon ....,................152 >UXRYWIAETHAD. Dichellion diafol ............153 Y pren .ilinon................., 154 Canu cynnulleidfaol.........155 Parotoad erbyn tragy wydd- oldeb............... . .........155 Parodrwydd Iesu i achub... 156 Lloffion o'r Maes Cenasol. China ........................ 157 Yr India Ddwyreiniol ... 157 Ceylon ........................158 Manion........................ 158 Atebion aGofynion 159,160 LLANGOLLEN: ARGRÀFFWYD YN ARGRAFFDY, Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS ¥ DIRPRWYWYR. FRIS CE_lNIOa. Wrtli ymgadw yn 0] dy air di.—Salm cxix. 9.