Symud i'r prif gynnwys

Pa fodd y glanhâ llanc ei lwybrî—Salm cxix. 9. ©aCi es JUtofitô. Rhip127. #r fíjen ©sẁw. Rhif 435. ^itotM, AT WASANAETH TB GORPHENAF, 1861. ©an ©Iggíaetf) $. $rt'rt)arlr ar 13. lîotert». CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &C. Gwahnnol agweddau bed- ydd baiianod ...............105 Gwirgrefydd ..................2í>2 Y ddaear a*i rhyfelcredd ... 2Ö5 Cariad........................... 206 " BARDSONIAETH. ||.y mabafradlon.....,*»......208 Ytannuwiol yn mẅWS......20i) PënCalfBria ................-..210 Yr ysgöìSabbathol .........210 OOFNODION TTR TSGOL SAB- BATHOI,. Pènuel, Bangor.............. 211 Salern, Caerdydd .ti.........211 Bethel, swydd DrefaTdẃyrf 212 R hos..................... .,r. ,,,,*; Jh3 Pantycelyn............■„'...T..."£i4' Codau ...........*......„..«... 215. Llaneiwy....................Ì,,,.?Ẅ, Cyfarfod ysgolion Arfon .,. 2Ẅ AMRY-WIAF.THAÜ. Cofiant H. Jo»es.........i;..„.'217 Yoohanah El Cf rey .,.......21* Lloffion o'r Maes Cenadoi, GungaDhor„.....i............221 Y Genadneth mewn cyflwr adgynnyrchiol............... 222 ManioN........................ 223 Atebion a Gofynion ... 2-4 LLANGOLLEN: AR,GttAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN * 0:S ẀILtlAM WILLIAM3, DROS Y DIUPRWYWYR. PSI8 CEIMIOÖ. Wrth ýmgadw yn ol dy air di.—Selm cxt*. 9.