Symud i'r prif gynnwys

Pa fodd y glanhâ llanc ei lwybr î—Salm cxix. 9. h &en ©yfre». Rhif442. Cjítres £eto»rj&. Rhif 134. ){ %ih$w, AT WASAHAETH TB ¥Ì(SDλ3î(Dir SAIBIBJi'ÎElEIDIL. CHWEFSLOH,, 1662. Ban ©Iggiaetl) Ì3r. $ricf)arlr ar ÎE. î.ouerte. C Y N N W TRAETHODAU.&C. Gwahanol agweddau bedydd 35 ; Syr isaac Newton..............38 j Gweittigar-vch Crefyddol ... 41 Dyledsw. deiliaid yr ysgolS. 44 Gwyl St. Barrholomeus.^, ADOIYGIAD y WASS. Darlith ar y Bedydd Cristion 49 BAHDDONIAEIH. Fenniilion.,................«.Ì....6I Pennilìion i'r ysgol Sabtiath. 52 Llinellau ar oí 3. C. Jones... 52 Ar farwolaetb D. Thoraas... 52 Blwyddyn new.ddai'r Ath. 52 I|heidrwydd am wirgrefydd 62 YSIAD. COFNODION YR TSGOL SAB- BATHOL. Seion, Cefn mawr ............ 53 Cefn bychan.....................53 Seion, Rhydweii, Dylifau... 54 Canton........................... 55 Tabornae!, Maesteg ......;,. »6 Llangüllen........................56 Heol Stanhope, Lerpwl......58 Llanfaircaereinion.......,....'58 Caergyoí......................., 59 Abercwmboye.................. 61: AMHYWIAETHATT. Lloftion o'r Mhcb Cenadol... 61 Gorllewin Arírica............62 Cvfandir AiFrica ............62 T'aith Mr.-Smith............62 . China........................... 62 AlEBION A GOFYNION...... 63' LLANGOLLEN: HEGBAFFWYD ÎN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIltPRWYWYR. FKI S CEINIOG. Wrth ymgadw yn ol dy air di.—Salm cxix. 9.