Symud i'r prif gynnwys

Pa fodd y glanhâ llanc ei Iwybr î—Salm cxix. 9. ©öfres Jtetoîjöö. Rhif 143. Wv fèeit ©gfres. Rhif453. [\ %th[M, AT WASANAETH YB ¥ © © © 2» I © ST § AIB^^ÎPSîíDILo IONAWR, 1863. ©art ©legt'aeíS EJr. ÿricÇarlt ac 35. ÎSofterts. CYNNWYSIAD. TRAETHODAtJ,&C. Y glanhad perffaith,—Gan y Parch. C. H. Spurgeon ... 3 Traethawd, &c................10 Anhawsderau Ieuengtyd ... 13 ADOI.YGIAD Y WASG. Llawlyfr y Bedyddwyr, &c. 15 Almanac y Bedyddwyr, &c. 16 Cynnyrchion Myfyrdod, &c. 16 BARDDONIAETH, Golygfa ar grefydd yn y mil blynyddau.....................16 YNef.............................. 17 Y boreu, ger Llangollen ... 17 Neshau at yr orsedd ......... 18 Gyrfa y Cristion ...............18 Llinellau ........................ 18 Gwylia ...........................18 C0FN0DI0N YR YSGOL SAB- BATHOL. Llangernyw..................... 19 Rhuddlan........................ 19 Garn a Cherigypryfaid ......20 Horeb, Penrhyncoch .........21 Rhos ___,,....................... 21 Tabernacl, Maesteg .........22 Carmel, Fron ..................23 Felinfoel...........................24 Pontlyfui ........................25 AMRYWIAETHAU. Dinasoedd y Gwastadedd ... 26 Y mwsogl yn y diffaethwch. 27 Esgeuluswyr yr ysgol Sul... 28 Lloffion Cenadol ...............29 Manion...........................30 Atebion a Gofynion......31 LLANGOLLEN: ARGRAFF^WYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAM8, DROS Y DIRPRWYWYR. FRIS CEINIOG. Wrth ymgadw yn ol dy air di,—Salm cxix. 9.