Symud i'r prif gynnwys

YR ATHRAW. Rhif 593. MAI, 187G. Peis lc. COFIANT DAVID JONES. 'ANWYD D. Jones yn mhlwyf Llanbedr, Mehefin 12fed, 1857. Mab ydoedd i David ac Elisẅeth Jones, y rhai ydynt yn aelodau o eglwys Fedyddiedig Salem, Cefn- cymmerau ; felly magwyd D. Jones mewn teulu crefyddol, a mwynhaodd fanteision yr ysgol Sabbathol. Treuliodd y rhan fwyaf o'i oes yn Nghwmynancol; ond yn y fiwyddyn 1871, symmudodd ei rieni ac yntau i le o'r enw Tyddynynant, ger Abermaw. Aeth angeu i mewn i'r teulu cysurus hwn, a chymmerodd y bachgen deunaw oed o'u mynwes; galarant yn ddwys ar ei ol. Mae yn amlwg mai profedigaeth chwerw i'w rieni oedd colli eu mab Dafydd : yr oeddynt yn meddwl llawer o hono, ac yn addaw llawer iddo ; ond tra ýr oeddynt hwy yn addaw iddo dywydd teg a llwyddiannus, daeth awelon oerion a difaol y glyn tywyll heibio, gan chwythu arno nes iddo wywo fel gwelltyn, a syrthio fel blodeuyn. Ddarllenwyr ieuainc yr Athraw, cofiwch beth yw eich einioes; canys " tarth ydyw, yr hwn sydd dros ychydig yn ymddangos, ao wedi hyny yn diflanu." Chwithau rieni, ymddarostyngwch-i Dduw yn ei drefniadau, ac na thristewch fel rhai heb obaith. Yr oedd gwrthddrych ein cofiant yn Fedyddiwr trwyadl o ran ei farn, ond ni chafodd y fraint o wneyd proffes o'i ffydd yn Mab Duw. Nid oes genym un radd o ammheuaeth na, fuasai wedi gwneyd, pe buasai eglwys berthynol í'r Bedydd- wyr yn agos i'r lle yr oedd yn by w; ond gan nad oedd yr un,