Symud i'r prif gynnwys

Cyfrol LXXIV. Sefydlwyd 1827. Pris lc. «:Xî» ÿr HtbraiD: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH ysôolìon SabbatDol BEDYDDWYR. <* X $> o<: -x> ,Ac &. GOLYGYDDION:- Ì/' >jj Y Parchedigion H. Williams, Nantyglo; H. C. , Willîams, Corwen; a S. G. Bowen, A.C., Eglwyswrw. í. . .. . _. ..._ .____. . . _________________d1"sV>*''^6- * ÎONAWR, 1900. %*^*$ Y CYNNWYSIAD. •' <L_'- íf TRAETHODAI':— Ar", Ar« »)A Y dvdd evntaí o'r wythnos .............. ~* '.££ "(î Orièl ein Oerddorion—Mr. T. Gabriel. F. ..... 3 $<: T.9.C.,— Dajílîtn ......................................'.... 6 Gwersi i'k Ysoolion SABBATIIOL ........................ 8 CON'GT. Ylî ADHODDWli,— ^. Ffryndiau ..................................................... 1-1 sr Mae'r ds'dd yn dywyll.............. ......................... l."> Orist yn mreiehiau tfinieou ............................*.... ló Amrywiol betha'u...........................................?... 10 Cyniîhorion ....................................................... 17 ■.ŴCONGL Y Pl.ANT, — Y Bei1)l yn llyir diogel......................................... 18 Y pair caredifr.............................................. 1S Siwgr-wneuthuriad yn Bengal.—Darlcn............ 19 >> Geirian olaf Dr. William Carey........................... 20 p Cyfarwyddiadan me wn trallod ........................... 20 Codwyr boreu breninol ....................................... 20 Darganfyddiadau ................................................ 21 '5<>Cerddokiaetii Y SOL-.FA....................................... 22 ADOLYOIAD Y WASG................................................ 23 Barddoniaeth........................................................ 24 Y GONGL GENADOL ................................................ 26 'foGOFYNIADAt' AC AlEBION....................................... 27 v~ DlFYRION................................................................. 80 |Ẅ f> LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD GAN W. WILLIAMS,