Symud i'r prif gynnwys

<*; <*; \>r fltbrat»: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH ysôolìon SabbatDol BEDYDDWYR. oç GOLYGYDDION:- Y Parchedigion H. Williams, Nantyglo; H. C. Williams.Corwen; aS.G.Bowen,A.C.,Eglwyswrw. EBRILL, 1903. :X> (SID Y CTNNWYSIAD. Teaethodau.— Adgofìon ani ai'weinyddion y canu vn Her- ;,£ mon, Nantyglo ....'.......................„............ 99 ý- »Ìììs *^r "Deliwch y llwvnogod bychain" ..................... 101 l> *VF 'M LlyírJosua ...............'................................. 102 f^ pWo --"j« Oyfarfod diolchgarweh yn Wathen.— Dablttn. 103 hP S/ ', Jtíílli.-i Evans a Jenlùn Thomasaneu tairli gasglu 104 &J Sîfr '')<> GWEESI I'E YSGOLION SABBATHOL .................... 105 t^X. Ar CONGL YI! ADEODDWE,— P (7v) ^ y mynydcí......................................................... 111 $> Pwsi-.............................................................. 112 CONGL Y PLANT,— Cerydd o'r pwlpnd ....................................... 113 Y Parch. R. Jones, Llanllyfni, fel gweddiwr... 114 *y Pj-mthengmlyneddoweddio.-DAELUN........ 115 „*), Cerydd i'r eymmedrolwr ................................. lio Yráncyles faoh Dyeìn'iuniyf; J. Ceiriog Hughes ..................... 117 Sfc OweledvrIesu ................................................ 118 <X,: Findyddiau .............................................. 119 Robert Barclay a'r ysheúiwr........................... 119 ỳç Cebddoeiaeth y Sol-fa .................................... 120 0í; ADOLYGIAD Y WASG............................................. 122 p> 67fë> <öt Baeddoniaeth ................................................... 123 ?Ê& . A> ~~ GONGL GENADOL............................................. 124 0(ÿ $(M 'fc) Çsb ??£ GOFYNIADAf AC ATEBION ................................. 120 flfe, (^Tn <>"' <> O O ' Hi Llangollen : Abgraffwyd gan W. Williams, Swyddfa'e "Greal'.' a'e "Atheaw."