Symud i'r prif gynnwys

Cyfrol LXXIX. Sefydlwyd 1827. Pri« lc. ÿr fltftrau): CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH ysôolìon Sabbatbol BEDYDDWYR. ■S> GOLYGYDDION;- Y Parchedigion H. Williams, Nantyglo; H. C. Williams,Corwen;aS.G.Bowen,A.C.,Eglwyswrw. GS5S (ÒD CHWEFROR, 1905. fê> B€i Z?0 OC Jt Jŵ jKS> (T v5 i-' 11 <x. Y GTNNWYSIAD. TltAETHODAU, - Sauteiddioy Sabbath.................................... 35 Deehfeuad y Sabbath Cristionojîol .................. 37 Y diwyjriad................................................. «9 GWERSI I'K YSGOLIOJÍ SAlìlíATltOI...................... 42 Congl YB Adeoddw':,— Dechren blwyddyn............................................ 49 Dirwestwyrỳ Beibl............................................ 50 Ynieddwyn.................................................... 51 CONGL Y PLANT,— Y behemoth.—Dablltí...................................... 52 Willinm Cyffiu ............................................... 53 Bleddyn baeh, y dijriwr parod.......................... 54 Trioedd y gwir Gr&tion................................... 04 "Y uiao jrenyf fy Arplwydd"........................... 55 Pa iaith siaredir ynNghymra?........................ 55 Y fagnel.—Dablun ......'................................... 56 Y Cadly wydd Stoessel.................................... 56 <ÿ£ ýl Brawd< legau ncwyddion y diwygiad.................. 57 '^£ j CEBDDOÜIAETH Y SOL-FA ..................................... 58 Adolygiad yWaso.............................................59 Oçí Barddoniaeth...................................................... 60 Y GONGL GENÄDOL........................................... 61 GOESXIADAU AC ATEBION.................................... 62 9$ DlFYMON............................................................. fr> \C <s> *&&£*%£& £<»£ m^ 8- -^ç £) -^^ è^-i T,!. . NTGOI..LES : AEGRAFEWYD ÖASW, WlLLIAMS, SWYDDFA'R "GREAL" A'E "ATHEAW."