Symud i'r prif gynnwys

Cyfrol LXXIX. Sefydlwyd 1827. PriB lc. yt fltbraw: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH ysôolìon SabbatDol BEDYDDWYR. (fr, GOLYGYDDION:- Y Parchedigion H. Williams, Pontypridd; H. C. .ìíjijÿ Williams.Corwen; aS.G.Bowen,A.C.,Eglwyswrw. HOREF, 1905. 2X> Y CYNNWYSIAD. "S> 673 (-\ TBAETHODAtr,— tf Mi'. T. I>avies, Swvddffvnnon.—Daelun......... 2!>1 ÌStfi -£. Timotheus ............................................. 2í>4 ^ ÌÍ&& \V " Yn mhoh llafur v mae olw"........................ 206 5J? Atf? 'P Y Piircli. W. R. James ar " Y diflyy ar yr \fè>ŵ<r* ll!,ul" Gweüsi i'i: Ysgolion Sabbathol CONGL \"i: ADEODDWH,— ^Sf ts-Jî Emyn yiniiysso>riiad......................................... 30« -*»a. Gar'dd Gothspiuane......................................... 307 , , ... Gosod yi- iiniíí' niewn tt-oiln............................ 308 ms^sjs1,^kI Congly Plant,— OC? 5ì£ Ŵ Yn hapn.« am ddiwmod.................................... 300 Y wenol.—Dahlun......................................... 310 Gweddiwr baeh yn troi boneddwr.................. 311 Av Cadw at y nod terfvn .......................................'iíl i V)ô " Nid yw dada bvth vn gwoddio".................... 312 .j Ystoii am v drvw baeh.................................... 312 k ;■■-.. CEBDDORIAETH Y SOL-IA........................... ......... 31í 0C ^fC $0 ADOLYGIAD Y WASG............................................ 314 y .. BABDDONIAETH .................................................. 313 7U *^ Y GONGL GENADOJ............................................. 316 y: <Xv pQT, *;f? GOFYNIADAU AC ATEBION .. DlFYBION............................ ?r Lk *J ocr iÇí ç> ^^ <>,gr<>" >£ Ì5 —^X~*X--Z-r— $ <>^ :* < ÌÉ4 ^x> :>^ -». -.V ,^ LLANGOLLEN: ABGBAFlWYJ' OAN W.WlLLIAMS, SWYDDFA'E "GEEAJì" A'E "ATHEAW."