Symud i'r prif gynnwys

Cyfrol LXXIX. Sefydlwyd 1827. Pris lc. %*Í5|8pŵ^8ff«^ŵa <X <Xl <Xl ÌPO Vr Atbraiu: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH ysgolìon Sabbatbol BEDYDDWYR. GOLYGYDDION:- •¥S' G^ Ç^li, Y Parchedigion H. Williams, Pontypridd; H. C. ^ ,iA-.: $yç Williams,Corwen; aS.G.Bowen,A.C.,Eglwyswrw. ^ ^ TACHWEDD, 1905. <f Ẅ> tY CYNNWYSIAD. Teaethodau.— j; " Yn mhob llafur y maeelw".......................... 8-23 'L Pren afalau.—Daelun ..................................... 32G ■" Timotheus ................................................. 327 Oymhplliad i sefydlu ilyfrgelloedd .................. 328 Etfeithiuu daionus dirwest yn y teulu.............. 329 6ZK> t» GWEESI I E 1 SGOLION SABBATHOL..................... 331 '■ijp MJ CONGL YE ADEODDWB,— £J? AdarCymru..................................................... 341 i?>> Annghydfod mewn eglwys .............................. 342 CCÎ' CONGL Y PLANT,— Gair at ymfudwy Y Parch. A. L. j< Tymhor pwysig oes.......................................... 345 Tja Gair at• ymfudwyr.......................................... 343 '■ Y Parch. A. L. jenkins.—Dablun .................. 344 Ẃ, ■'fo C'EEDDOEIAETH Y SOL-FA..................................... 34Ô k Adolygiad y Wasg.............................................34C 2X> BAEDDONIAETH ................................................... 847 ^J Y GONGL GENADOL............................................. 34S fý GOI'YNIADAU AC ATEBION................................... 350 Jt< .Ŵ^.A.^Ŵ, ŵságÄẁgrfá^ Jìf?'ÄS.' <>§ s7 Llangollen : Aeoeaefwye gan W. Wílliams, Swyddfa'e "Greal" a'e "Atheaw.'